Kontakt
  • English (UK)
  • pl-PL

EC BREC Instytut Energetyki Odnawialnej Sp. z o.o.

Biuro w Warszawie i adres korespondencyjny:
ul. Mokotowska 4/6
00-641 Warszawa
tel/fax. 22 825 46 52, 22 875 86 78
e-mail: biuro@ieo.pl
Dane do faktury
ul. Fletniowa 47 B, 03-160 Warszawa
Bank Przemysłowo-Handlowy S.A.
Filia Oddziału w Warszawie
Konto 10 10600076 0000404180116096
NIP: 524-24-00-349

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank BPH S.A. Filia Oddziału w Warszawie ul. Rakowiecka 39 a, 02-519 Warszawa, nr rachunku:  10 10600076 0000404180116096; Kapitał zakładowy: 53.500 zł,