Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej zapowiada przygotowanie piątej edycji raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce’ 2017”. Głównym celem przedsięwzięcia jest przedstawienie aktualnego stanu i potencjału przemysłowego oraz rynkowego z podziałem na kluczowe segmenty:

W nowej formule raportu, zostaną szerzej przedstawione korzyści płynące z wytwarzania energii elektrycznej z perspektywy tzw. prosumenta biznesowego, czyli – autoproducenta korzystającego z OZE. Z analiz prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej wynika, że obecnie najwięcej za energię płacą firmy należące do grup taryfowych C, a więc w dużej mierze małe i średnie firmy, przyłączone do sieci niskiego lub średniego napięcia. 1MWh energii elektrycznej dla odbiorców w taryfie C w 2015 roku kosztowała ponad dwukrotnie więcej niż w przypadku taryf grupy A, z których korzystają duże przedsiębiorstwa.

Źródło: opracowanie IEO na podstawie URE

W raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce ‘2017” zostaną zaprezentowane następujące elementy:
W celu promowania społecznie odpowiedzialnych firm, w ramach raportu zostanie przygotowana mapa, na której zostaną zaznaczone przedsiębiorstwa posiadające własne instalacje fotowoltaiczne.

Patronat nad tegorocznym raportem objęło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych.Partnerem raportu jest Europejski Instytut Miedzi


Zainteresowanych partnerstwem w tegorocznej edycji raportu zapraszamy do kontaktu: biuro@ieo.pl

Raport będzie dostępny szerokiej grupie odbiorców poprzez bezpłatny dostęp ze strony internetowej IEO.

Do udziału w tegorocznym badaniu rynku zapraszamy producentów i głównych dystrybutorów systemów fotowoltaicznych. Lista firm, które wzięły udział w badaniu w ubiegłym roku jest dostępna na stronie IEO. Badanie statystyczne rynku prowadzone jest w oparciu o umowy poufności przekazywanych informacji.

Firmy (producenci i główni dystrybutorzy systemów PV) zainteresowane udziałem w badaniu prosimy o kontakt z biurem IEO: biuro@ieo.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł