Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie ?

Warszawa, 23 marca, EXPO XXI ul. Prądzyńskiego 12/14


Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z agencją
Soma zaprasza przedstawicieli instytucji i firm do udziału w szkoleniu „Kiedy opłaca się stosować odnawialne źródła energii w małej firmie”

 • kadry zarządzającą i właścicieli:
  • budynków publicznych
  • towarowych gospodarstw rolnych
  • małych i średnich firm obciążonych nadmiernymi i rosnącymi kosztami zakupu energii elektrycznej
  • zakładów rzemieślniczych
  • centrów handlowych
  • zarządców hoteli
  • centrów SPA i rekreacji
 • projektantów i wykonawców instalacji elektrycznych i energetycznych

 

Jeżeli koszty zakupu energii elektrycznej stanowią duże obciążenie dla Państwa budżetu, Jeżeli przewidujecie wzrost kosztów energii elektrycznej w wyniku zwiększenia się stawek za dystrybucję energii elektrycznej, Jeżeli nie rozważaliście jeszcze, a chcielibyście obniżyć koszty zużycia energii na cele Waszej działalności, to szkolenie jest właśnie dla Was.

Najwyższy wzrost cen energii dotknie najmniejszych przedsiębiorstw, dlatego warto pozyskać wiedzę: Czy i kiedy warto zainwestować we własne źródła wytwarzania energii. Podczas szkoleń będzie można zadać konkretne pytania, podzielić się własnymi spostrzeżeniami oraz co najważniejsze uzyskać konkretne, profesjonalne odpowiedzi.

 

Spotkanie odbędzie się w ramach szkoleń organizowanych w trakcie XV Międzynarodowych Targów ELEKTROTECHNIKA 2017

 

Dla uczestników szkolenia wejście na Targi jest bezpłatne.

 

 

PROGRAM SPOTKANIA:

10:30 - 11:00

 

 

 

11.00 - 11:30

 


11:30 - 13:00 


13:00 - 13:30 

 

 

 

13:30 - 14:00

 

 

14:00 - 15:00 

Wpływ znowelizowanej ustawy o odnawialnych źródłach energii na rynek energetyki odnawialnej  – wygrani i przegrani w segmentach rynku wspieranych w ramach opustów, aukcji oraz w warunkach  autokonsumpcji ze sprzedażą nadwyżek energii po cenach rynkowych -
INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Podstawy prawne wykonywania działalności gospodarczej związanej z produkcją energii elektrycznej na własne potrzeby i sprzedażą nadwyżek
INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Przerwa   na zwiedzanie Targów

 

Ceny zakupu energii i taryfy energetyczne dla gospodarstw domowych i dla firm  – trendy i prognozy cen i kosztów energii – INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Odnawialne źródła energii  jako instrument zwiększenia efektywności energetycznej  i obniżenia rachunków za energię w małych firmach – wyniki analiz ekonomicznych  dla modelu biznesowego autoproducenta energii i prosumenta indywidualnego – INSTYTUT ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

 

Małe instalacje i mikroinstalacje odnawialnych źródeł energii -  rozwiązania dla firm, przykłady sprawdzonych praktyk – prezentacje firm

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Regulamin