Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Z przyjemnością informujemy i składamy gratulacje przedstawicielom branży OZE: firmie FreeVolt oraz Urzędowi Miasta i Gminy w Niepołomicach zdobycia nagrody Nowy Impuls 2017 podczas gali Kongresu Nowego Przemysłu.

Wyróżnienie za wkład w rozwój technologii odnawialnych w polskiej energetyce otrzymała firma FreeVolt.  Producent systemów fotowoltaicznych działający w Bydgoskim Parku Przemysłowo-Technologicznym. FreeVolt inwestuje w innowacje, rozwija sieć sprzedaży w kraju i za granicą. Nagrodę odebrał Michał Rosa, dyrektor marketingu FreeVolt.

Wyróżnienie za skuteczne wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej i obywatelskiej otrzymał Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach. Władze gminy prowadzą przemyślaną politykę, służącą rozwojowi energetyki rozproszonej - w działaniach zostały wzięte pod uwagę jednocześnie niska emisja i kwestie klimatyczne; w gminie powstały setki kolektorów słonecznych, a mieszkańcy stali się de facto producentami energii na własne potrzeby. Oprócz pokrycia 60 proc. kwoty zakupu i montażu kolektorów, gmina wraz ze wspierającym projekt funduszem zagwarantowały przeglądy instalacji. Nagrodę odebrał burmistrz Niepołomic Roman Ptak.

Zarówno firma Freevolt jak i Urząd Miasta i Gminy w Niepołomicach współpracują z IEO.

Więcej informacji

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.


archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł