Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Jest realna szansa na przeprowadzenie przez URE aukcji OZE w trzecim, a najpóźniej w czwartym kwartale br. Wtedy przynajmniej część inwestorów, których oferty wygrają w tegorocznej aukcji, mogłaby zdążyć zakończyć swoje inwestycje oraz przyłączyć je do sieci jeszcze w 2019 roku i produkować energię przez cały kolejny rok, kiedy Polska ma się rozliczyć ze swoich zobowiązań - mówi Grzegorz Wiśniewski, prezes zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO) w wywiadzie z Ireneuszem Chojnackim (WNP.PL).

 Kiedy pana zdaniem można oczekiwać ogłoszenia tegorocznych aukcji OZE?

- Na początku marca, jak wiadomo, rząd przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o OZE i niektórych innych ustaw, który zmienia aukcyjny systemu wsparcia OZE, w tym m.in. w miejsce istniejących wprowadza nowe koszyki aukcyjne. Zatem, aby prezes URE mógł ogłosić w br. aukcje OZE, konieczne jest uprzednie wejście w życie przedmiotowej ustawy.

Jeżeli prace legislacyjne będą przebiegały w zwykłym trybie, można oczekiwać uchwalenia ustawy, a następnie jej podpisania przez prezydenta w lipcu/sierpniu br. Przepisy ustawy, z wyjątkiem zmian w definicji biomasy, mają wejść 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Więcej na portalu: energetyka.wnp.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Regulamin