Rynek OZE
 • English (UK)
 • pl-PL
 • Odnawialny blog: To było nieuniknione - energia elektryczna drożeje; o fundamentalnych przyczynach wzrostu cen

  Czerwiec ‘2018 dał sporo do myślenia energetykom, konsumentom energii, politykom i organom kontroli rynku energii. Jest silna potrzeba znalezienia winnego wzrostu cen energii elektrycznej. Istnieje obawa, że  jak zwykle wskazani zostaną UE, OZE i spekulanci. Wtedy w efekcie dalszego zbiorowego samooszukiwania się rząd nie zmieni fundamentów polityki energetycznej i nie podejmie już i tak silnie spóźnionych działań naprawczych, nie doprowadzi do poprawy coraz gorszej perspektywy dla polskiej energetyki, a najbardziej narażeni na wzrost cen odbiorcy energii pozostaną bierni w sytuacji bez wyjścia. Tymczasem  odnotowany w końcu wzrost cen energii elektrycznej nie jest niespodzianką. 


 • Autorski model IEO - Prognoza cen energii elektrycznej na polskim rynku

  Do połowy czerwca 2018 roku kraje członkowskie UE powinny przygotować „Krajowe plany działania na rzecz energii i klimatu”, wyznaczające ramy krajowej polityki energetycznej. Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Energii, na początku 2018 roku  miał pojawić się projekt polskiej Polityki Energetycznej 2040. Projekt miał zawierać koszty polityki, wsparcie energetyki węglowej i idące za tym koszty polityki klimatycznej oraz, być może, ambitne plany dotyczące wprowadzenia energetyki jądrowej. 


 • Ceny energii elektrycznej w obliczu polityki energetycznej, czyli jak scenariusz węglowo-jądrowy dwukrotnie podbija ceny energii dla odbiorców

  Obawy przed nadmiernym wzrostem cen energii elektrycznej przestały być czynnikiem istotnie ograniczającym swobodę decyzji inwestycyjnych w energetyce, przynajmniej tych podejmowanych centralnie. Państwowe firmy energetyczne zrozumiały nowy przekaz polityczny tak, że przy inwestycjach realizowanych pod hasłem poprawy bezpieczeństwa energetycznego można oczekiwać istotnie większych cen energii, a winą za podwyżki cen dla odbiorców końcowych zawsze będzie można obciążyć politykę klimatyczną UE. Tezę tę potwierdza determinacja rządu do podwyższania na rachunkach za energię opłaty „przejściowej”, czy chęć wprowadzania opłaty „mocowej”, które zasadniczo mają wspierać sektor węglowy. Na zapas podwyższona została też „opłata OZE”. Wobec słabości realnego wsparcia dla energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej, także te proklimatycznie zorientowane branże z nadzieją oczekują wzrostu cen energii. Tylko odbiorcy energii, w większości, nie są jeszcze świadomi trendów cenowych. 


 • Rynek aukcji OZE – raport IEO

  IEO stworzył szczegółowa bazę danych zwycięskich firm i dokonał analizy ich struktury. Okazuje się, że jest to segment dla energetyki rozproszonej niekorporacyjnej. Energetyka zawodowa (spółki będące z zarządzie Skarbu Państwa) nie biorą udziału w przetargach na nowe moce w tym segmencie. Uwidacznia się za to wzrost udziału spółek celowych o charakterze deweloperskim dedykowanych energetyce słonecznej, będących własnością osób fizycznych, co może wskazywać na chęć wtórnego obrotu projektami. Tworzy się rynek dla niezależnych inwestorów, ale też firm deweloperskich na wzór doświadczeń związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w latach 2000-2015.


 • Słońce nie przyśle nam rachunku – artykuł nt. rynku fotowoltaiki p. Barbary Warpechowskiej w Pulsie Biznesu

  Niestabilność przepisów i ulotność dotacji w 2016 r. oraz niepewność inwestorów co do warunków wsparcia w 2017 r. spowodowały, że rynek fotowoltaiki w ubiegłym roku rozwijał się impulsywnie jako wypadkowa wielu czynników. Bardzo trudno związać faktyczne efekty rynkowe i sprzedażowe branży PV z instrumentami wsparcia, a łączenie wzrostu rynku z najnowszymi regulacjami byłoby nadużyciem. Okazuje się jednak, że technologia zaczyna wygrywać z niestabilnym i mało sprzyjającym prawem — uważa Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.


 • Uwaga: zmiana terminu seminarium networkingowego z francuskimi firmami w Ambasadzie RP we Francji, 13 października 2017

  Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji i francuską firmą METROL zaprasza zainteresowane polskie firmy z branży OZE na seminarium networkingowe z francuskimi firmami. Spotkanie odbędzie się 13 października 2017r.  w Paryżu, w siedzibie Ambasady RP we Francji (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji). Aktualny stan regulacyjno-prawny i nowe możliwości inwestycji na polskim rynku oraz współpracy z polskimi firmami przy realizacji nowych instalacji OZE przedstawi Pan Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.


 • Polski rynek energetyki wiatrowej drugim w Europie

  Od dekady, czyli wejścia do UE, Polska  odnotowano zaledwie kilka spektakularnych sukcesów na rynku OZE. Do końca 2014 roku największym sukcesem było  stworzenie w Polsce 3-go w UE rynku kolektorów słonecznych w 2013 roku. W 2015 roku ten rekord rynkowy został pobity.  Polska stała się 2-gim  krajem w UE pod względem mocy zainstalowanej w 2015 roku (ponad 1,2 GW) oraz 7-ym  krajem UE pod względem łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych (5,1 GW na koniec 2015 roku).


 • Nowe pomysły Ministerstwa Energii dla prosumentów. Nowa analiza na „Odnawialny.blogspot.com”

  Grzegorz Wiśniewski w ostatnim wpisie blogowym pisze, że zgodnie z deklaracjami  sejmu i rządu składanymi przy okazji odraczania wejścia w życie ustawy o OZE z grudnia ub. roku,  środowiska OZE czekały na poprawienie w obecnej nowelizacji tego co zostało uchwalone  rok temu, plus ew. przedłużenie funkcjonowania systemu zielonych certyfikatów. Tymczasem w miejsce poprawek w uchwalonej w ub. roku (po 4 latach procedowania) ustawie ME zaproponowało zupełnie nowe rozwiązanie. Wygląda na to, że może to być nowy eksperyment na prosumentach.


 • Plan Morawieckiego stawia na OZE. A co z węglem? Wywiad z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem Instytutu Energetyki Odnawialnej dla radiowej Jedynki.

  W planie Morawieckiego nie ma odniesień do gospodarki węglowej, a w planach resortu energii brak perspektyw dla odnawialnych źródeł energii.

  Jedyny obszar energetyki odnawialnej, gdzie jeszcze mamy szansę na sukces, to jest energetyka prosumencka, bo tu jeszcze nie jest za późno – wyjaśnia Grzegorz Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej w rozmowie z  redaktorem Robertem Lidke z Naczelnej Redakcji Gospodarczej Polskiego Radia.


 • Jubileusz uchwalenia ustawy OZE wraz z poprawką prosumencką

  Droga cierniowa do energetyki obywatelskiej
  Jubileusz uchwalenia ustawy OZE wraz z poprawką prosumencką

  20 lutego 2016r. mija pierwsza rocznica uchwalenia ustawy o odnawialnych źródłach energii. Ustawa nie realizuje celu w jakim została uchwalona. Daleki od doskonałości był długi proces legislacyjny i nawet nie skrywana niechęć, a czasami wręcz arogancja rządu wobec inicjatyw obywatelskich w energetyce. Opór rządu i potężnych monopoli został niemalże cudem przełamany, ale kosztem jakości regulacji.


 • 3,6 mln prosumentów w 2030 roku – wyniki raportu IEO nt. rozwoju mikroinstalacji OZE do 2030 roku.

  Instytut Energetyki Odnawialnej udostępnia opracowanie wykonane dla Fundacji WWF pt. „Krajowy plan rozwoju mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do roku 2030 roku”. Opracowanie przedstawia mapę drogową rozwoju sektora energetyki prosumenckiej i obywatelskiej, opartego na wykorzystaniu małych i mikroinstalacjach OZE do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym i  rolniczym (tzw. generacja rozsiana). Opracowanie  może służyć m.in. jako wkład i punkt odniesienia do całościowego uwzględnienia specyfiki sektora energetyki prosumenckiej i wprowadzenia  sub-scenariusza rozwoju energetyki prosumenckie do  polityki energetycznej oraz rządowego „Krajowego planu działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych” do 2020 roku, który powinien być zaktualizowany i uwzględnić perspektywę 2030 roku.


 • Raporty rynkowe i bazy inwestycji, urządzeń, firm na polskim rynku OZE

  RAPORTY RYNKOWE I BAZY INWESTYCJI, URZĄDZEŃ,

  FIRM NA POLSKIM RYNKU OZE

   

  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO)

  ul. Mokotowska 4/6, 00-641 Warszawa,tel./fax: +48 22 825 46 52

  biuro@ieo.pl,www.ieo.pl

   


A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies