Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Od dekady, czyli wejścia do UE, Polska  odnotowano zaledwie kilka spektakularnych sukcesów na rynku OZE. Do końca 2014 roku największym sukcesem było  stworzenie w Polsce 3-go w UE rynku kolektorów słonecznych w 2013 roku. W 2015 roku ten rekord rynkowy został pobity.  Polska stała się 2-gim  krajem w UE pod względem mocy zainstalowanej w 2015 roku (ponad 1,2 GW) oraz 7-ym  krajem UE pod względem łącznej mocy zainstalowanej w elektrowniach wiatrowych (5,1 GW na koniec 2015 roku).

Ten wysiłek inwestycyjny będzie służył Polsce przez kolejne 15-20 lat i można go nazwać jednym  największych polskich sukcesów gospodarczych pierwszej dekady obecności Polski w UE. Grzegorz Wiśniewski komentując dla IEO najnowsze statystki przywołał znane powiedzenie prezydent Clintona  „look at the trends, not at the headline”, ale jego zdaniem - tym razem, przy jednoznacznie optymistycznych dotychczasowych trendach, trudno oczekiwać że polska energetyka wiatrowa utrzyma wysoką pozycję w UE w kolejnych latach i dodaje - złota dekada może zostać przerwana o ile wyprowadzane w życie dobrych rozwiązań prawnych będą opóźniane, a restrykcyjne regulacje przyjmowane będą w nadmiernym pośpiechu.

Przez 10 lat Instytut Energetyki Odnawialnej brał czynny udział w monitorowaniu statystyki OZE w Polsce i  w  UE, współtworząc  tzw. barometry statystyczne OZE zwane „EurObserv’ER”.

Zachęcamy do zapoznania się z największym sukcesem ostatniej dekady w spektakularnym barometrze statystycznym poświęconym energetyce wiatrowej,  ocenie trendów oraz stanu jej rozwoju w Polsce i w UE – LINK PDF

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies