Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Sektor fotowoltaiczny w Polsce w 2023 roku kontynuował dynamiczny rozwój mimo licznych wyzwań takich jak nasilające się od 2022 roku odmowy w przyłączaniu do sieci, tzw. „curtailmenty”, ograniczenia administracyjne oraz spadające ceny energii. Na koniec 2023 roku moc zainstalowana w Polsce w instalacjach PV osiągnęła 17,08 GW, a na koniec pierwszego kwartału 2024 roku 17,73 GW. Fotowoltaika dalej pozostaje więc zdecydowanym liderem wśród wszystkich innych OZE w naszym kraju z 60% udziałem mocy zainstalowanej w całym sektorze odnawialnych źródeł energii. W 2023 roku zajęliśmy czwarte miejsce pod względem przyrostu mocy PV w UE i awansowaliśmy na szóste miejsce pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej.

Rosnące nasycenie rynku i okresowa nadpodaż energii z instalacji fotowoltaicznych stwarza jednak problemy z punktu widzenia zarządzania siecią. W efekcie w 2023 i 2024 roku zaczął narastać problem curtailmentu – ograniczenia pracy farm PV przyłączonych do sieci przez operatorów. Zjawisko to występowało w okresach najwyższej produktywności, szczególnie w godzinach okołopołudniowych, początkowo w dni świąteczne w efekcie spadku zapotrzebowania na energię, a obecnie także w dni robocze. Mitygacja tego problemu wymaga nowych strategicznych działań i rozwoju innowacyjnych rozwiązań.

Poza bieżącą analizą sektora PV, w raporcie wskazujemy kierunki działania w najbliższej perspektywie 2025 roku w taki sposób, aby możliwe było zrealizowanie celów na 2030 rok wraz z odpowiednią wartością dodaną dla polskiej branży PV i całego, krajowego łańcucha dostaw.

Zapraszamy na konferencję prasową

Publikacja raportu odbędzie się 12 czerwca 2024 roku o godzinie 14:00 w formie stacjonarnej w Centrum Prasowym PAP.

W tym roku prace nad raportem wspierane są przez następujących partnerów:

 

 

IBC SOLAR to wiodący dostawca kompleksowych rozwiązań i usług w dziedzinie fotowoltaiki oraz magazynowania energii. Oferujemy pełen zakres usług: od planowania inwestycji, przygotowania projektów i dokumentacji, po dostarczenie systemów fotowoltaicznych pod klucz, dla domów prywatnych, handlu, przemysłu i elektrowni fotowoltaicznych. Wraz z Partnerami Premium zapewniamy wysokiej jakości wykonanie systemów PV. Od powstania firmy w 1982 roku zainstalowaliśmy łącznie 7 GW mocy na całym świecie.

 

OX2 rozwija, buduje i oferuje inwestorom lądowe oraz morskie farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Firma oferuje także zarządzanie farmami wiatrowymi i słonecznymi po zakończeniu budowy. Portfel projektów deweloperskich OX2 obejmuje inwestycje wiatrowe oraz fotowoltaiczne własne i nabyte. Firma jest również aktywna w obszarze rozwoju technologii takich jak wodór i magazynowanie energii. OX2 prowadzi działalność na dwunastu rynkach i zatrudnia około 500 pracowników.

 

 

 

 

Patronat honorowy nad raportem objęły:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies