Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024

Według najnowszej bazy danych Instytu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024”, w marcu br. funkcjonowało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z czego 799 (8 923,7MW) to instalacje powyżej 1 MW. Łączna moc zainstalowana osiągnęła zatem 9320,4 MW.

Zdecydowana większość mocy zainstalowanej to farmy wiatrowe powyżej 30 MW (7000 MW). W 2023 roku odnotowano rekordowy w historii przyrost mocy zainstalowanej – 1261 MW, za który w większości odpowiadają duże instalacje wiatrowe (1205 MW w 65 instalacjach, które rozpoczęły dostarczanie energii do sieci). Jest to głównie rezultat realizacji projektów wiatrowych, które wygrały aukcje na energię z OZE.

Rys. 1 Nowe moce zainstalowane w energetyce wiatrowej w latach 2008-2023.

Na uwagę zasługuje rozkład przestrzenny instalacji wiatrowych w Polsce. Wyraźnie widoczny jest podział pomiędzy wschodnią i zachodnią częścią kraju. Niekwestionowanym liderem w zakresie zrealizowanych projektów jest województwo zachodniopomorskie, warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że są to często projekty duże, w postaci farm wiatrowych o mocy 30 MW i więcej. 

Rys.2 Moc zainstalowana turbin wiatrowych w poszczególnych województwach

Z kolei województwa takie, jak kujawsko-pomorskie, łódzkie i wielkopolskie (które awansowało na drugie miejsce pod względem łacznej mocy zainstalowanej) przodują w zakresie instalacji do 1 MW. Ogólnie moc zainstalowana i liczba dużych instalacji wiatrowych, w tym farm, wyraźnie korelują ze strukturą własnościową gruntów rolnych (duże gospodarstwa) oraz występowaniem rozproszonej zabudowy siedliskowej. W praktyce dostęp do dużych obszarów w posiadaniu jednego właściciela i brak pojedynczych zabudowań (co ułatwia przeprocedowanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji) ma większe znaczenie dla rozwoju projektów niż występowanie obszarów chronionych. Efekt ten można było zauważyć już w przed wprowadzeniem ustawy „10H”, a wyniki z ostatniego roku tylko go potwierdzają. 

Rys. 3 Liczba instalacji wiatrowych w poszczególnych województwach, stan na marzec 2024

Struktura własnościowa farm wiatrowych w Polsce uległa pewnym zmianom. W dalszym ciągu ponad 50% mocy zainstalowanej przyłączonych do sieci dużych instalacji wiatrowych posiada 13 największych inwestorów (w tym PGE, Tauron i Energa). Liderem zestawienia, jeśli chodzi o moc zainstalowaną jest ponownie PGE – 797,2 MW w 22 farmach wiatrowych. Podstawową zmianę w rankingu operatorów farm wiatrowych spowodowała sprzedaż przez EDPR części posiadanego portfolio francuskiemu funduszowi inwestycyjnemu Mirova. Spowodowało to, że na drugie miejsce w zestawieniu, zajmowane dotąd przez EDPR przesunęła się Polenergia. Biorąc pod uwagę aktywność funduszu Mirova w zakresie akwizycji projektów, można spodziewać się dalszego wzrostu udziałów tego funduszu w strukturze mocy zainstalowanej. 

Rys. 4 Najwięksi właściciele instalacji wiatrowych w Polsce 

Baza danych IEO zawiera szereg szczegółowych informacji o każdej z farm, w tym lokalizacja, moc przyłączeniowa, data rozpoczęcia wytwarzania energii elektrycznej oraz dane inwestora, z uwzględnieniem grup holdingowych. Najwięcej farm wiatrowych mają w swoich zasobach odpowiednio Tauron (42), RWE (30), PROKON (28) i POLAND ENERGY HOLDINGS (26). Większe portfolia farm wiatrowych pozwalają na elastyczne dopasowanie oferty na sprzedaż energii dla różnych jej odbiorców w ramach umów PPA. 

Baza danych „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy  Wiatrowe w Polsce 2024” dostępna jest pod linkiem.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies