Aktualności
 • English (UK)
 • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował XI edycją raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Rynek fotowoltaiczny pozostaje głównym obszarem inwestycji w całej energetyce. Moc zainstalowana przekroczyła 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy i  imponujące tempo wzrostu rynku – 61%. W 2022 roku Polska ponownie znalazła się na 2. Miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

Największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci indywidualni, wspierani programami dotacji, w tym  głównie  programem „Mój Prąd”, którego kolejne edycje pozwalają na rozbudowanie mikroinstalacji PV o dodatkowe urządzenia wspomagające autokonsumpcję energii, takie jak magazyny energii i systemy zarządzania. Liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na koniec roku 2022 wynosiła ponad 1,2 mln sztuk, co oznacza wzrost o ponad 41% r/r. Ich łączna moc zainstalowana osiągnęła ponad 9,3 GW.

Na rynku mikroinstalacji szybko rośnie udział firm w nowym systemie rozliczeń net-billing, prowadzącym do większego współczynnika autokonsumpcji i atrakcyjnych wyników ekonomicznych.

Przyjęcie właściwej strategii rozwoju będzie kluczowe dla tych przedsiębiorstw ciepłowniczych, które będą chciały oferować mniej emisyjne ciepło po konkurencyjnych na rynku cenach. Jakie narzędzia i modele pomogą ciepłownikom najlepiej przygotować procesy inwestycyjne, podpowiada najnowszy raport Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Ciepłownicy w Polsce w najbliższych latach będą mogli skorzystać z kilku nowych technologii ciepłowniczych,  w tym pogodozależnych OZE i magazynów ciepła,  i wielu szans na pozyskanie finansowania na modernizację systemów i zmniejszenia ich emisyjności. Wobec rosnącej złożoności problemu i niespotykanej wcześniej dynamiki zmian, dla przyjęcia właściwej strategii rozwoju będzie konieczne skorzystanie z najlepszych, najbardziej efektywnych narzędzi do przygotowania procesów inwestycyjnych w ciepłownictwie.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO), na podstawie doświadczeń z wykorzystaniem narzędzi informatycznych, procedur i baz danych technologii przy przygotowaniu kilku inwestycji ciepłowniczych, opracował raport Projektowanie i optymalizacja systemu ciepłowniczego z
OZE i magazynami ciepła. Wykorzystanie metodologii „digital twin
” i modelowania TRNSYS.

Na koniec 2022 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej wyniosła 198 GW, co oznacza roczny przyrost 36 GW (22% wzrost w stosunku do roku 2021).

Niemcy po raz kolejny odnotowały największy przyrost mocy w fotowoltaice w 2022 roku – 7,3 GW, na drugim miejscu uplasowała się Polska z przyrostem mocy zainstalowanej 4,8 GW, a na trzecim Hiszpania, gdzie przybyło 4,7 GW nowych mocy.

Spośród wymienionych krajów – rysunek, Polska utrzymała najwyższą dynamikę przyrostu mocy, w 2022 roku uzyskała 62% wzrost mocy zainstalowanej, dużą dynamiką wzrostu charakteryzują się także Hiszpania – 30%, a znacznie niższą Niemcy – 12%.

Więcej informacji o dynamicznym rynku i obiecujących prognozach przyrostu mocy fotowoltaicznych w UE w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”, którego publikacja planowana jest na 23 maja 2023r. o godzinie 14:00 w formie stacjonarnej w Centrum Prasowym PAP.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentki i absolwentów studiów technicznych z praktyką/stażem  w przemyśle lub doktoratem w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, do pracy na stanowisku Kierownik projektu „Fotowoltaika na rynku energii – łańcuch dostaw”.

 

Główne obowiązki:

 • Udział w pracach nad cyklicznym raportem IEO „Rynek fotowoltaiki w Polsce” (docelowo odpowiedzialność za rozwój produktu)
 • Analiza łańcuchów dostaw technologii fotowoltaicznej i usług na potrzeby inwestorów w instalacją fotowoltaiczne oraz na potrzeby przemysłu produkcji urządzeń i komponentów dla fotowoltaiki
 • Analiza otoczenia regulacyjnego i finansowego wynikającego z unijnego planu przemysłowego Zielonego Ładu tymczasowych ram pomocy państwa dla przemysłu w  okresie transformacji pod kątem branży PV
 • Analiza funduszu UE na potrzeby dofinansowania inwestycji PV i udział w pisaniu wniosków
 • Uczestnictwo w projekcie „Gigafabryka ogniw fotowoltaicznych”
 • Dla zainteresowanych: współprowadzenie wykładów na studiach podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu”

 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentki i absolwentów studiów technicznych lub ekonomicznych z praktyką lub doktoratem w dziedzinie  energetyki do pracy na stanowisku Starszy specjalista w zakresie analiz rynkowych i technicznych związanych z wprowadzaniem energii z zeroemisyjnych OZE i magazynów energii na rynek energii.

 

Główne obowiązki:

 • udział w projektach pilotażowych/demonstracyjnych z zakresu energii słonecznej i wiatrowej dotyczących analiz i symulacji pracy źródeł pogodo-zależnych i magazynów energii elektrycznej/ciepła w systemach energetycznych
 • realizacja zadań na potrzeby przygotowywanych raportów rynkowych (monitoring stanu, tworzenie baz danych i scenariusze rozwoju sektora fotowoltaiki i energetyki wiatrowej), w tym cyklicznego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”
 • opracowywanie danych z rynku energii, prognoz i analiz ad hoc
 • prace koncepcyjne nad integracją energetyki słonecznej i wiatrowej z systemem energetycznym i z gospodarką energetyczną przedsiębiorstw (autoproducentów)
 • udział w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych i ofert dla przemysłu
 • dla zainteresowanych: współprowadzenie wykładów na studiach podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu”

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies