Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Polska zajmuje 4. miejsce na świecie pod względem mocy zainstalowanej PV na jednego mieszkańca. W 2023 roku moc zainstalowana PV wzrosła o 4,6 GW, osiągając łącznie na koniec pierwszego kwartału br. 17,73 GW. Największy przyrost mocy PV nastąpił w farmach powyżej 1 MW, wyhamował natomiast wzrost w segmencie mikroinstalacji.

 

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) 12 czerwca br. opublikował XII edycję cenionego w sektorze energetyki odnawialnej raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2024”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu branży i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Z okazji premiery raportu, w siedzibie Centrum Prasowego PAP odbyła się konferencja prasowa połączona z dyskusją ekspertów. W branżowym panelu udział wzięli partnerzy raportu. Gościem honorowym konferencji i panelu był wiceminister Klimatu i Środowiska, Miłosz Motyka.

Sektor fotowoltaiczny w Polsce w 2023 roku rozwijał się prężnie, utrzymując czołową pozycję wśród wszystkich innych OZE, jeśli chodzi o tempo rozwoju i moce zainstalowane. Na tle innych krajów Unii Europejskiej Polska zajęła czwarte miejsce pod względem przyrostu mocy PV w 2023 roku i awansowała na szóste miejsce pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej.

Sektor fotowoltaiczny w Polsce w 2023 roku kontynuował dynamiczny rozwój mimo licznych wyzwań takich jak nasilające się od 2022 roku odmowy w przyłączaniu do sieci, tzw. „curtailmenty”, ograniczenia administracyjne oraz spadające ceny energii. Na koniec 2023 roku moc zainstalowana w Polsce w instalacjach PV osiągnęła 17,08 GW, a na koniec pierwszego kwartału 2024 roku 17,73 GW. Fotowoltaika dalej pozostaje więc zdecydowanym liderem wśród wszystkich innych OZE w naszym kraju z 60% udziałem mocy zainstalowanej w całym sektorze odnawialnych źródeł energii. W 2023 roku zajęliśmy czwarte miejsce pod względem przyrostu mocy PV w UE i awansowaliśmy na szóste miejsce pod względem skumulowanej mocy zainstalowanej.

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia najnowszą bazę danych projektów fotowoltaicznych w Polsce--stan na koniec i kw.  2024. W zestawieniu znalazło się blisko pięć tysięcy aktualnie realizowanych projektów PV, znajdujących się na różnych etapach zaawansowania  w procesie inwestycyjnym - począwszy od wydania warunków przyłączenia, przez zawarcie umów przyłączeniowych, aż po uzyskanie pozwoleń budowlanych.

Na koniec pierwszego kwartału 2024 roku łączna moc wszystkich projektów wynosiła 17,05 GW, z czego za prawie połowę mocy (49%) odpowiadały projekty powyżej 50 MW stanowiące zaledwie 2% liczby wszystkich projektów. Wbrew przeszkodom związanych z utrudnieniami w dostępie do sieci energetycznej  i pomimo okresu malejących cen energii, boom deweloperski w fotowoltaice trwa.

Z przyjemnością przedstawiamy tegorocznych partnerów raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”.

Raport fotowoltaiczny to coroczna publikacja, która od 12 lat gromadzi bieżące analizy dotyczące sektora fotowoltaicznego, przedstawia możliwe perspektywy jego rozwoju i wytycza trendy. Oprócz aktualnego stanu rynku, raport zawiera prognozy dotyczące mocy zainstalowanej w sektorze PV, ocenia rolę fotowoltaiki na rynku energii elektrycznej, podejmuje aspekty finansowania inwestycji, regulacje krajowe i europejskie oraz przedstawia wyniki badania rynkowego branży fotowoltaicznej.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies