Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Ustawa o odnawianych źródłach energii (uOZE) z 2015 roku była zmieniania 32 razy, w tym 20 razy w latach 2019-2021. Pomimo to, nie zostały dotychczas zaimplementowane kluczowe wymagania sformułowane w Dyrektywach: rynkowej oraz RED II

Obecnie MKiŚ przedstawiło szeroki, kompleksowy projekt, rzetelnie przygotowany, obejmujący obszerne uzasadnienie, OSR i tzw. tabele zgodności. Jednakże z uwagi na szczególną okoliczność, jaką jest frontalna agresja Rosji na Ukrainę, odniesienie do propozycji przygotowanej przed wszczęciem przez Rosję wojny wymaga uwzględnienia sytuacji w jakiej obecnie znalazła się gospodarka, energetyka i OZE. Nie tylko w kontekście polityki klimatycznej (Fit for 55), ale też szeroko rozumianego bezpieczeństwa (w tym energetycznego) Polski i Europy, do czego odnosi się m.in. plan REPowerEU.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentów kierunków technicznych z praktyką w obszarze energii/środowiska do pracy na stanowisku specjalista w zakresie prowadzenia analiz technicznych i rynkowych związanych z wykorzystaniem OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Główne obowiązki:

  • udział w projektach pilotażowych/demonstracyjnych z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, ONZ, NCBiR, w tym symulacje pracy źródeł pogodowo-zależnych i magazynów energii/ciepła w systemach energetycznych
  • realizacja zadań na potrzeby przygotowywanych raportów rynkowych (stan rozwoju sektora OZE, prognozy oraz scenariusze dla elektroenergetyki i ciepłownictwa) analiza i opracowywanie danych z rynku energii, prognoz i analiz ad hoc
  • udział w pracach koncepcyjnych nad integracją energetyki słonecznej i wiatrowej z systemem energetycznym i z gospodarką energetyczną przedsiębiorstw (autoproducentów)
  • pomoc w przygotowywaniach wniosków o finansowanie projektów badawczych i ofert dla przemysłu

 

IEO pracuje nad X edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Poprzednia edycja raportu jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie IEO. Raport był szeroko cytowany w branżowych mediach krajowych i zagranicznych oraz cieszył się dużą popularnością. Przeglądarka Google odsyła do 304 tys. odwołań. Tylko ze strony IEO dokonano ponad 2663 pobrań raportu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy z branży do współpracy przy badaniu rynku fotowoltaicznego w Polsce na potrzeby Raportu. Współpraca polega na wypełnieniu ankiety dostępnej pod linkiem, która dotyczy m. in. wykonanych instalacji PV, sprzedaży, dewelopmentu projektów czy produkcji oraz Państwa opinii na temat rynku PV.

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W tym roku to już 10- ta, jubileuszowa edycja. Raport po raz kolejny opierał się będzie na badaniach rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród kluczowych przedstawicieli branży PV, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych i przekrojowych raportów międzynarodowych.

Znamy już Partnerów „Raportu PV 2022”. Szczegółowe opisy firm zobacz tutaj.

Już w krótce firmy instalatorskie i developerskie oraz inwestorzy będą mogły wziąć udział w badaniu i pozycjonować swoją firmę na tle branży. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Raport PV ‘2022”.

Instytut Energetyki Odnawialne (IEO) na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), w porozumieniu z rządem Gruzji oraz przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), rozpoczyna realizację projekt UNIDO PROJECT ID: 180218 

”Strategie transformacji gruzińskich miast w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej” - PV for Georgian Cities.

Idea projektu powstała w 2019 roku w nawiązaniu do popularnej w miastach Gruzji i Polski inicjatywy Porozumienia Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii (Covenant of Mayors) i związana jest ze wsparciem samorządów poprzez realizację zrównoważonych projektów energetycznych w ramach miejskich planów zrównoważonej energii (SEAP).

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies