Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

W dniu 16 grudnia 2021 r., pomiędzy administracją rządową i przedstawicielami sektora PV, zostało podpisane „Porozumienie o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki”. Porozumienie dotyczy czterech obszarów kluczowych:

  • Rozwój krajowego przemysłu urządzeń fotowoltaicznych (local content – wzrost udziału krajowych firm w łańcuchu dostaw i wartości);

  • Rozwój nowych segmentów fotowoltaiki i integracja PV z siecią;

  • Identyfikacja barier ograniczających rozwój PV;

  • Działania edukacyjne i promocyjne w zakresie rozwoju sektora fotowoltaiki.

Porozumienie jest wypełnieniem postanowień listu intencyjnego podpisanego we wrześniu 2020 roku.

Aktualizacja bazy danych IEO projektów PV gotowych do udziału w nadchodzących aukcjach na energię z OZE

Jak co roku, przed grudniowymi aukcjami na energię z OZE przychodzi moment na zestawienie mocy projektów gotowych do udziału w akacjach z wolumenem zamawianych w aukcjach mocy. W Polskim systemie aukcyjnych kluczowe są aukcje na energie z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na tegoroczne aukcje zaplanowane na 8 i 9 grudnia przewidziana jest moc projektów po 750 MW dla obu koszyków aukcyjnych, do 1 MW i powyżej 1 MW. Z uwagi na brak nowych projektów wiatrowych konkurencja w obu koszykach odbędzie się zasadniczo pomiędzy projektami PV.

Od roku, główna barierą w rozwoju projektów PV, w szczególności tych na potrzeby systemu aukcyjnego są narastające problemy z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci. Pomimo masowych i lawinowo rosnących odmów wydania warunków przyłączenia projektów PV do sieci przez OSD w 2021 roku (więcej w artykule), w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku przybyło jednak 3,5 GW wydanych warunków przyłączenia. Jest to łączna moc o ponad połowę mniejsza niż uzyskana przez deweloperów w rekordowym roku 2021, ale wskazuje na pewne, ciągle niewykorzystane rezerwy sieciowe. Szacuje się, że łączna moc wydanych warunków na koniec roku 2022 będzie zbliżona do roku 2020.

Według najnowszych danych opublikowanych przez Agencję Rynku Energii, krajowa moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec września przekroczyła 6,3 GW. Tak szybki przyrost mocy PV w Polsce przekracza nawet najbardziej optymistyczne prognozy zakładane na początku bieżącego roku. Za tak dynamiczny wzrost odpowiadają prosumenci, których udział w całkowitej mocy PV przekracza 70%. Czynnikiem, który ożywił rynek fotowoltaiki w Polsce był program dotacyjny. Jednakże utrzymujący się w ostatnich miesiącach trend wzrostowy został utrzymany na wysokim poziomie przez presję cen energii elektrycznej oraz decyzję o zakończeniu obecnego, tzw. opustowego systemu wsparcia. Wywołało to duże poruszenie na rynku dostawców technologii i skłoniło niezdecydowanych dotąd potencjalnych prosumentów do przyśpieszenia decyzji inwestycyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z Prezesem IEO – Panem Grzegorzem Wiśniewskim. W wywiadzie zostały poruszone między innymi kwestie zmiany zasad rozliczania przydomowej fotowoltaiki z operatorami oraz co będzie działo się z przydomową fotowoltaiką w związku z zapowiadanymi przez rząd zmianami, które mają być wprowadzone w 2022 r. Dodatkowo została również poruszona kwestia budowy oraz finansowania dużej fabryki ogniw fotowoltaicznych (GIGA PV). Polecamy Państwa uwadze cały artykuł, gdyż Prezes Wiśniewski w sposób bardzo ciekawy i wyczerpujący rozwinął temat.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Instytut Energetyki Odnawialnej, Unisoft oraz EnerSys zostali laureatami Konkursu „Ekoodpowiedzialni w biznesie”, nagradzającego proekologiczne i odpowiedzialne postawy biznesowe. Wręczenie nagród odbyło się podczas uroczystej gali 25. Edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON. Aby poznać wszystkich laureatów tegorocznych konkursów z dziedziny ochrony środowiska, zachęcamy do kliknięcia w link portalkomunalny.pl

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies