Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Ubiegły rok dla Polski był pod względem przyrostu nowych mocy PV najlepszym w historii. Każda z firm z branży w większym bądź mniejszym stopniu przyczyniła się do tego wyniku. Nie należał on jedynie do instalacji prosumenckich, ale również zwiększyły się udziały dużych instalacji dla tzw. prosumenta biznesowego, autoproducenta oraz w większym zakresie dla farm PV dużej mocy. Kolejne budowane moce fotowoltaiczne w coraz większym stopniu obniżały cenę energii elektrycznej w dniach słonecznych.

Wstępne wyniki badania rynku na potrzeby raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2023" potwierdzają, że nastąpiło duże zainteresowanie i duży wzrost mocy zainstalowanej nie tylko w instalacjach prosumenkich, ale i tzw. prosumenta biznesowego. Dla prosumenta biznesowego w budynku biurowym zużywającego około 100 MWh energii elektrycznej rocznie, autokonsumpcja na wysokim poziomie utrzymuje się przez długi czas nawet wraz ze wzrostem wielkości instalacji. Dla mniejszych instalacji rzędu 10-20 kW poziom autokonsumpcji przekracza 93%, natomiast nawet przy mocy zainstalowanej 50 kW poziom ten jest wysoki ok. 64%. Oznacza to, że niewielka ilość energii sprzedawana jest do sieci, a co za tym idzie, ryzyko związane ze zmiennością cen sprzedaży jest w takim przypadku nie duże.

Pomimo obserwowanej w ostatnich latach tendencji spadkowej cen poszczególnych komponentów i całych kompletów instalacji, w roku 2022 nastąpił wzrost cenowy spowodowany wybuchem wojny i kryzysem energetycznym w tym wysokimi cenami surowców i przerwanymi łańcuchami dostaw. Natomiast w 2023 roku możemy spodziewać się spadku cen urządzeń PV i być może powrotu do poziomu cenowego i trendów sprzed zawirowań rynku. Aktualne zestawienia i analizy dotyczące rynku PV w Polsce w 2022 roku zostaną przedstawione w raporcie IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2023".

W związku z dużym zainteresowaniem badaniem rynku PV przedłużmy termin wypełniania ankiet, których wyniki zostaną opublikowane w raporcie „Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2023”.

Ankieta będzie aktywna jeszcze do 24 marca 2023 roku.

Dziękujemy wszystkim firmom, które do tej pory wzięły udział w badaniu rynku i ukończyły ankietę. Pozostałe firmy serdecznie zachęcamy do wypełnienia ankiety oraz do dokończenia już rozpoczętych.

Badanie rynku podzielone jest na sześć sekcji:

  1. Sekcja dla instalatorów PV.

  2. Sekcja dla generalnych wykonawców farm PV w formule EPC.

  3. Sekcja dla dystrybutorów i hurtowni.

  4. Sekcja dla deweloperów i inwestorów.

  5. Sekcja dla producentów urządzeń.

  6. Sekcja dla operatorów i/lub wytwórców energii elektrycznej z PV.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: https://raportpv2023ieo.webankieta.pl/ i dotyczy m. in. wykonanych instalacji i farm PV, rozwoju projektów, produkcji urządzeń czy wytwarzania energii elektrycznej oraz Państwa opinii na temat rynku PV. Ankieta kierowana jest do instalatorów, wykonawców, deweloperów, inwestorów, producentów oraz operatorów i wytwórców energii z PV.

 

Logotyp firm, które wezmą udział w badaniu ankietowym zostanie umieszczony na mapie w początkowej części raportu. Ponadto firma zostanie wpisana na listę firm wraz z danymi kontaktowymi oraz linkiem do strony. Dodatkowo firmy, które wezmą udział w badaniu rynku otrzymają certyfikat po wydaniu raportu pozycjonujący firmę na rynku w danej kategorii działalności. Certyfikaty wysyłane są indywidulanie i nie są publicznie dostępne.

 

W razie pytań osobami kontaktowymi koordynującymi badanie rynkowe są: Agata Krzyżanowska akrzyzanowska@ieo.pl tel. 534 348 150 oraz Ryszard Ciuła rciula@ieo.pl tel. 22 825 46 52 (wew. 122).

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies