Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Pomimo szybkiego rozwoju nowych mocy fotowoltaicznych przyłączonych do sieci w latach 2019-2022 i nasilających się od drugiego półrocza 2022 roku problemów z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci, rynek deweloperski farm PV nie traci impetu. Deweloperzy realizują mniejsze projekty z wygranymi aukcjami z 2021 i 2022 roku i większe projekty rozwijane od przełomu lat 2021/2022, motywowane skokowym wzrostem cen energii, z myślą o sprzedaży energii na rynku PPA lub rynku spotowym. Rozwój tego sektora powinien być w najbliższych latach dalej stymulowany przedłużonym systemem aukcyjnym na lata 2022-2027, który ponownie staje się podporą bankowych decyzji kredytowych.

Program został stworzony z myślą o:

  • inwestorach i deweloperach działających w obszarze energetyki rozproszonej, chcących poznać modele biznesowe oparte na wykorzystaniu technologii OZE i magazynów energii
  • pracownikach ciepłowni i elektrociepłowni odpowiedzialnych za transformację energetyczną z wykorzystaniem OZE i magazynów ciepła,
  • menedżerach odpowiedzialnych za redukcję kosztów energii w swoich firmach,
  • dostawcach technologii i usług chcących lepiej poznać potrzeby inwestujących w nowoczesne OZE i ich uwarunkowania ekonomiczne,
  • przedstawicielach banków finansujących projekty energetyczne,
  • doradcach technicznych, prawnikach oraz konsultantach rynku energii zainteresowanych poszerzeniem wiedzy o rynku OZE.

Ponad 6 GW nowych projektów PV z wydanym pozwoleniem na budowę

Na koniec 1. kwartału 2023 roku funkcjonowało 3404 farm PV o łącznej mocy 3356 MW („Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne”). Farmy PV stanowią 26% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Scenariusz IEO rozwoju rynku PV zakłada, że na koniec 2025 roku polska fotowoltaika będzie dysponowała mocą 26,8 GW, a w latach 2023-2025 przybędzie 14,4 GW łącznie, w tym 10,2 GW w małych i dużych farmach fotowoltaicznych („Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”).

Najnowsza baza danych IEO „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”, obejmująca zestawienie wszystkich projektów PV w Polsce potwierdza, że na koniec 1. kwartału br. łączna moc nowych projektów w toku z już wydanym pozwoleniem budowlanym wynosiła 6,2 GW, a moc projektów z wydanymi warunkami przyłączenia (nie starszymi niż 2 lata) sięgała 6,7 GW. W bazie danych jest 6811 nowych projektów. Pomimo powszechnych odmów wydawania warunków przyłączenia o sieci, inwestorzy PV dysponują cennym zasobem nowych projektów, a wykonawcy farm (firmy EPC) mogą liczyć na pokaźny portfel zleceń. Część z tych projektów jest przygotowana na tegoroczną grudniową aukcję OZE z wolumenem pozwalającym na budowę do 1,5 GW nowych mocy (750 MW w segmencie mocy źródeł powyżej 1 MW i 750 MW w segmencie poniżej 1 MW).

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”, wywołał szerszą dyskusję, gdyż wbrew pogarszającym się, w stosunku do 2021 roku, nastrojom w branży PV, wykazał rekordowe wzrosty mocy w 2022 roku- wzrost o 4,7 GW, zapowiedział kolejny rekord w 2023 roku- wzrost o 5,5 GW i uzyskanie już w 2025 roku łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 27 GW, w sytuacji gdy rząd taką moc przewiduje dopiero w 2030 roku.

W czasie debaty towarzyszącej publikacji raportu Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pogratulował nie tylko wyników analiz przedstawionych raporcie, ale całej branży, za to, że stała się liderem energetyki. Dodał że ambicją rządu jest, aby w najbliższych latach zająć pozycję lidera w rozwoju fotowoltaiki w Europie zarówno jeśli chodzi o wzrost mocy zainstalowanych rok do roku, ale przede wszystkim jeśli o budowę przemysłu fotowoltaicznego opartego na innowacyjnych polskich technologiach, którego produkty będą zdobywać odbiorców na rynkach krajowych i zagranicznych. Całość wystąpienia Ministra Zyski:

Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował XI edycją raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Rynek fotowoltaiczny pozostaje głównym obszarem inwestycji w całej energetyce. Moc zainstalowana przekroczyła 12,4 GW, co w porównaniu z rokiem 2021 (7,7 GW) oznaczało rekordowy przyrost ponad 4,7 GW nowych mocy i  imponujące tempo wzrostu rynku – 61%. W 2022 roku Polska ponownie znalazła się na 2. Miejscu w Europie pod względem przyrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice.

 
Największy wkład w obroty branży wnoszą prosumenci indywidualni, wspierani programami dotacji, w tym  głównie  programem „Mój Prąd”, którego kolejne edycje pozwalają na rozbudowanie mikroinstalacji PV o dodatkowe urządzenia wspomagające autokonsumpcję energii, takie jak magazyny energii i systemy zarządzania. Liczba prosumenckich instalacji fotowoltaicznych na koniec roku 2022 wynosiła ponad 1,2 mln sztuk, co oznacza wzrost o ponad 41% r/r. Ich łączna moc zainstalowana osiągnęła ponad 9,3 GW.

Na rynku mikroinstalacji szybko rośnie udział firm w nowym systemie rozliczeń net-billing, prowadzącym do większego współczynnika autokonsumpcji i atrakcyjnych wyników ekonomicznych.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies