Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentki i absolwentów studiów technicznych lub ekonomicznych z praktyką lub doktoratem w dziedzinie  energetyki do pracy na stanowisku Starszy specjalista w zakresie analiz rynkowych i technicznych związanych z wprowadzaniem energii z zeroemisyjnych OZE i magazynów energii na rynek energii.

 

Główne obowiązki:

  • udział w projektach pilotażowych/demonstracyjnych z zakresu energii słonecznej i wiatrowej dotyczących analiz i symulacji pracy źródeł pogodo-zależnych i magazynów energii elektrycznej/ciepła w systemach energetycznych
  • realizacja zadań na potrzeby przygotowywanych raportów rynkowych (monitoring stanu, tworzenie baz danych i scenariusze rozwoju sektora fotowoltaiki i energetyki wiatrowej), w tym cyklicznego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”
  • opracowywanie danych z rynku energii, prognoz i analiz ad hoc
  • prace koncepcyjne nad integracją energetyki słonecznej i wiatrowej z systemem energetycznym i z gospodarką energetyczną przedsiębiorstw (autoproducentów)
  • udział w przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych i ofert dla przemysłu
  • dla zainteresowanych: współprowadzenie wykładów na studiach podyplomowych „Energetyka odnawialna dla biznesu”

 

W Polsce funkcjonuje obecnie 3404 profesjonalnych instalacji PV i 1347 instalacji wiatrowych. Tak wynika z analizy dwu baz danych IEO: „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne” i „Funkcjonujące instalacje wiatrowe”, zaktualizowanych na marzec 2023 roku.

Dane obejmują zastawienia dużych farm o mocach powyżej 1 MW jak i zaliczane obecnie do definicji małych instalacji - farmy o mocach poniżej 1 MW, obejmujące też instalacje u prosumentów biznesowych. Farmy stanowią one 52% całkowitej mocy zainstalowanej w energetyce odnawialnej. Razem z prosumentami PV, źródła wiatrowe i słoneczne stanowią 92% mocy zainstalowanej.

W ubiegłym roku odnotowano rekordowy przerost i rekordowa moc odnawialnych źródeł energii. Całkowita moc zainstalowana na koniec 2022 roku wynosiła ponad 22 GW.

Za kilka dni minie rok od początku wprowadzania nowego systemu rozliczenia energii prosumentów net-billing. Wiemy już jakie bieżące zmiany spowodował na rynku fotowoltaiki prosumenckiej, ale jeszcze mało wiemy o planach inwestorów i branży instalatorskiej, która uczestniczy w corocznym badaniu towarzyszącym wydaniu raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Jakie są perspektywy dalszego jego rozwoju w nowym systemie rozliczeń prosumentów oraz następstwa tego w obszarze innych usług dla prosumentów?

Prosumenckie instalacje stanowią niemalże 80% mocy zainstalowanej w fotowoltaice w Polsce. W Polsce liczba prosumentów przekroczyła 1,2 miliona, a łączna moc ich instalacji na koniec 2022 roku wyniosła ponad 9,3 GW. Oznacza to że średnia moc mikroinstalacji wynosi 7,6 kW.

Ubiegły rok dla Polski był pod względem przyrostu nowych mocy PV najlepszym w historii. Każda z firm z branży w większym bądź mniejszym stopniu przyczyniła się do tego wyniku. Nie należał on jedynie do instalacji prosumenckich, ale również zwiększyły się udziały dużych instalacji dla tzw. prosumenta biznesowego, autoproducenta oraz w większym zakresie dla farm PV dużej mocy. Kolejne budowane moce fotowoltaiczne w coraz większym stopniu obniżały cenę energii elektrycznej w dniach słonecznych.

Wstępne wyniki badania rynku na potrzeby raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce ‘2023" potwierdzają, że nastąpiło duże zainteresowanie i duży wzrost mocy zainstalowanej nie tylko w instalacjach prosumenkich, ale i tzw. prosumenta biznesowego. Dla prosumenta biznesowego w budynku biurowym zużywającego około 100 MWh energii elektrycznej rocznie, autokonsumpcja na wysokim poziomie utrzymuje się przez długi czas nawet wraz ze wzrostem wielkości instalacji. Dla mniejszych instalacji rzędu 10-20 kW poziom autokonsumpcji przekracza 93%, natomiast nawet przy mocy zainstalowanej 50 kW poziom ten jest wysoki ok. 64%. Oznacza to, że niewielka ilość energii sprzedawana jest do sieci, a co za tym idzie, ryzyko związane ze zmiennością cen sprzedaży jest w takim przypadku nie duże.

W 2021 roku fotowoltaika osiągnęła moc zainstalowaną PV na poziomie 158 GW w UE i wyprodukowała 164 TWh energii elektrycznej Według Eurostat udział energii z PV w zużyciu energii elektrycznej w UE wyniósł 5,7%, w Polsce 2,2% (12,8% w produkcji energii elektrycznej z OZE).

Wg ENTSO-E, rok 2022 przyniósł znaczący wzrost ilości energii wprowadzonej do sieci , bo aż o 37% i generacji w wysokości 184 TWh. Według SolarPower Europe moc zainstalowana w 2022 roku mogła wynieść prawie 209 GW (pełne dane za rok 2022 nie są jeszcze dostępne), czyli o 32% więcej niż rok wcześniej.

Energia z PV w roku 2022 odpowiadała za blisko 8% energii elektrycznej wyprodukowanej w UE.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies