Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Przedstawiciele 23 rządów krajów członków UE, w tym rząd RP oraz firmy przemysłowe branży fotowoltaicznej, w tym spółka GigaPV realizująca zainicjowany przez IEO projekt budowy fabryki ogniw fotowoltaicznych podpisali Europejską Karta Energii Słonecznej. Tłumaczenie dokumentu na język polski można pobrać tutaj.

Zgodnie uzgodnionym dokumentem zainteresowane strony – Komisja, państwa członkowskie i przedsiębiorstwa działające w europejskim łańcuchu wartości fotowoltaiki – powinny zadbać o to, aby transformacja energetyczna i europejskie cele przemysłowe szły w parze, przyspieszając wdrażanie OZE i jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo dostaw dla UE poprzez wspieranie konkurencyjności sektora i miejsc pracy, które tworzy w UE.   Karta na być wsparciem dla branży energetyki słonecznej w jej wkład o osiągnięcie unijnego celu na rok 2030, jakim jest co najmniej 42,5% udziału energii odnawialnej, przy ambicjach osiągnięcia 45%. Będzie wymagało dalszego przyspieszenia wdrażania energii odnawialnej, w tym energii słonecznej, w szczególności, jeśli chodzi o zdecydowanego zwiększenia do 2030 r. zdolności produkcyjnej przemysłu UE w zakresie strategicznych technologii neutralnych emisyjnie, w tym fotowoltaiki.

Na konferencji Zielona Energia dla Biznesu | Re-Source Poland Hub Central-Eastern Europe 2024 w Katowicach, Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił  doniosłe odkrycia dotyczące możliwości rozwoju energetyki wiatrowej na terenach przemysłowych. Nasz najnowszy raport, "Potencjał terenów przemysłowych dla rozwoju lądowej energetyki wiatrowej" przygotowany na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej  ujawnił dotychczas nieuświadamiany potencjał. Po głębokiej analizie przestrzennej terenów przemysłowych w Polsce, na których jest zlokalizowanych niemal 6,6 tys. firm zidentyfikowano potencjalne nowe moce wiatrowe o łącznej mocy 1,6 GW, które mogą zostać dzisiaj obecnym stanie prawnym, czyli przed oczekiwaną kolejną liberalizacją tzw. ustawy odległościowej wykorzystane do zaspokojenia potrzeb energetycznych przemysłu. To przełomowe odkrycie otwiera nowe możliwości dla zrównoważonego rozwoju i energetycznej niezależności przemysłu w Polsce. 

Ubiegły rok był rekordowy w polskiej fotowoltaice zarówno pod względem liczby oddanych do użytku instalacji, jak i łącznej mocy urządzeń. W 2023 roku większość nowych mocy powstała w farmach fotowoltaicznych powyżej 30 MW (873 MW). Fotowoltaika pozostaje zdecydowanym liderem wśród źródeł OZE w naszym kraju.

Według najnowszej bazy danych „Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne w Polsce 2024”, przygotowanej przez Instytut Energetyki Odnawialnej, w I kwartale br. funkcjonowało 4870 instalacji PV powyżej 50 kW, z czego 262 stanowiły farmy powyżej 0,5 MW. Łączna moc zainstalowana w tej grupie (czyli bez mikroinstalacji) osiągnęła 5,4 GW. W 2023 roku nastąpił 41-procentowy przyrost nowych mocy zainstalowanych w porównaniu z rokiem 2022.

Energetyka wiatrowa w Polsce - marzec 2024

Według najnowszej bazy danych Instytu Energetyki Odnawialnej „Funkcjonujące Elektrownie i Farmy Wiatrowe w Polsce 2024”, w marcu br. funkcjonowało 1400 instalacji wiatrowych przyłączonych do sieci elektroenergetycznej, z czego 799 (8 923,7MW) to instalacje powyżej 1 MW. Łączna moc zainstalowana osiągnęła zatem 9320,4 MW.

Zdecydowana większość mocy zainstalowanej to farmy wiatrowe powyżej 30 MW (7000 MW). W 2023 roku odnotowano rekordowy w historii przyrost mocy zainstalowanej – 1261 MW, za który w większości odpowiadają duże instalacje wiatrowe (1205 MW w 65 instalacjach, które rozpoczęły dostarczanie energii do sieci). Jest to głównie rezultat realizacji projektów wiatrowych, które wygrały aukcje na energię z OZE.

Badanie rynku fotowoltaicznego na potrzeby raportu IEO "Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2024"

Instytut Energetyki Odnawialnej przygotowuje XII edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Raport jest wyjątkową publikacją opartą na badaniu rynku przeprowadzanym wśród firm instalacyjnych, wykonawców EPC, dystrybutorów, deweloperów, producentów urządzeń dla PV, inwestorów oraz wytwórców energii z farm PV. Jeżeli działają Państwo na rynku PV i jesteście Państwo zainteresowani wzięciem udziału w badaniu gorąco zapraszamy do kontaktu i współpracy.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies