Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialne (IEO) we współpracy z międzynarodowym konsorcjum rozpoczyna realizację projektu o akronimie ComBioTES dot. zademonstrowania w Polsce, Francji, Danii i w Chinach kompaktowego magazyn ciepła dla budynków korzystających elektroogrzewnictwa opartego na OZE. Rozważane są zarówno budynki należące do prosumentów, jak i korzystające z dynamicznych taryf zielonej energii elektrycznej lub ciepła zakupionych w sieci. Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań i innowacji, koordynowany przez centrum badawcze ds. Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) z Grenoble we Francji.

O 10. edycji raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce"  - rozmowa z Grzegorzem Wiśniewskim, prezesem IEO

W 2021 roku Instytut Energetyki Odnawialnej obchodził jubileusz z okazji 20-lecia, w tym roku w maju minie 10 lat od wydania pierwszego raportu „Rynek fotowoltaiki w Polsce”. Fotowoltaika zdominowała rynek OZE i stała się wiodącym obszarem dla IEO. 10-ta edycja raportu pojawi się w maju, gdy moc PV przekroczy 15% całkowitej mocy zainstalowanej w Polsce, a energia z PV jest już teraz tańsza w stosunku do średnich cen energii.
 

Jaką drogę przebyła branża PV aby stać się silnym graczem na rynku energii?

Ustawa o odnawianych źródłach energii (uOZE) z 2015 roku była zmieniania 32 razy, w tym 20 razy w latach 2019-2021. Pomimo to, nie zostały dotychczas zaimplementowane kluczowe wymagania sformułowane w Dyrektywach: rynkowej oraz RED II

Obecnie MKiŚ przedstawiło szeroki, kompleksowy projekt, rzetelnie przygotowany, obejmujący obszerne uzasadnienie, OSR i tzw. tabele zgodności. Jednakże z uwagi na szczególną okoliczność, jaką jest frontalna agresja Rosji na Ukrainę, odniesienie do propozycji przygotowanej przed wszczęciem przez Rosję wojny wymaga uwzględnienia sytuacji w jakiej obecnie znalazła się gospodarka, energetyka i OZE. Nie tylko w kontekście polityki klimatycznej (Fit for 55), ale też szeroko rozumianego bezpieczeństwa (w tym energetycznego) Polski i Europy, do czego odnosi się m.in. plan REPowerEU.

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) zaprasza absolwentów kierunków technicznych z praktyką w obszarze energii/środowiska do pracy na stanowisku specjalista w zakresie prowadzenia analiz technicznych i rynkowych związanych z wykorzystaniem OZE w elektroenergetyce i ciepłownictwie.

Główne obowiązki:

  • udział w projektach pilotażowych/demonstracyjnych z zakresu energetyki odnawialnej współfinansowanych ze środków Komisji Europejskiej, ONZ, NCBiR, w tym symulacje pracy źródeł pogodowo-zależnych i magazynów energii/ciepła w systemach energetycznych
  • realizacja zadań na potrzeby przygotowywanych raportów rynkowych (stan rozwoju sektora OZE, prognozy oraz scenariusze dla elektroenergetyki i ciepłownictwa) analiza i opracowywanie danych z rynku energii, prognoz i analiz ad hoc
  • udział w pracach koncepcyjnych nad integracją energetyki słonecznej i wiatrowej z systemem energetycznym i z gospodarką energetyczną przedsiębiorstw (autoproducentów)
  • pomoc w przygotowywaniach wniosków o finansowanie projektów badawczych i ofert dla przemysłu

 

IEO pracuje nad X edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Poprzednia edycja raportu jest dostępna do bezpłatnego pobrania na stronie IEO. Raport był szeroko cytowany w branżowych mediach krajowych i zagranicznych oraz cieszył się dużą popularnością. Przeglądarka Google odsyła do 304 tys. odwołań. Tylko ze strony IEO dokonano ponad 2663 pobrań raportu.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane firmy z branży do współpracy przy badaniu rynku fotowoltaicznego w Polsce na potrzeby Raportu. Współpraca polega na wypełnieniu ankiety dostępnej pod linkiem, która dotyczy m. in. wykonanych instalacji PV, sprzedaży, dewelopmentu projektów czy produkcji oraz Państwa opinii na temat rynku PV.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies