Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”, wywołał szerszą dyskusję, gdyż wbrew pogarszającym się, w stosunku do 2021 roku, nastrojom w branży PV, wykazał rekordowe wzrosty mocy w 2022 roku- wzrost o 4,7 GW, zapowiedział kolejny rekord w 2023 roku- wzrost o 5,5 GW i uzyskanie już w 2025 roku łącznej mocy zainstalowanej sięgającej 27 GW, w sytuacji gdy rząd taką moc przewiduje dopiero w 2030 roku.

W czasie debaty towarzyszącej publikacji raportu Ireneusz Zyska, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pogratulował nie tylko wyników analiz przedstawionych raporcie, ale całej branży, za to, że stała się liderem energetyki. Dodał że ambicją rządu jest, aby w najbliższych latach zająć pozycję lidera w rozwoju fotowoltaiki w Europie zarówno jeśli chodzi o wzrost mocy zainstalowanych rok do roku, ale przede wszystkim jeśli o budowę przemysłu fotowoltaicznego opartego na innowacyjnych polskich technologiach, którego produkty będą zdobywać odbiorców na rynkach krajowych i zagranicznych. Całość wystąpienia Ministra Zyski:

Partnerami XI edycji raportu byli: BayWa r.e., Corab, EDP, mBank, Alseva, Huawei, OX2, Polenergia Fotowoltaika. Mówili nie tylko o sukcesach i planach związanych z innowacjami (agrofotowoltaika, magazyny energii, hybrydy) lub planowanymi regulacjami, ale o też głównych problemach rozwoju fotowoltaiki, w tym konieczności szybkiego zwiększenia możliwości przyłączeniowych.

Na zdjęciu od lewej: Grzegorz Wiśniewski (IEO), Bartłomiej Czuba (mBank), Marta Głód (OX2), Ryszard Hordyński (Huawei). Ireneusz Kulka (EDP), Piotr Markowski (Corab), Kamil Solarz (Alseva). Źródło: PAP.

Marta Głód, dyrektor ds. rozwoju i zakupu projektów fotowoltaicznych w OX2 Polska, zwróciła uwagę na problemy jakie generują odmowy uzyskania warunków przyłączenia instalacji do sieci. Duże projekty są rozwijane nawet dłużej przez 2 lata i coraz częściej po to, żeby się dowiedzieć że „nie przyłączymy was”.

Ireneusz Kulka, Country Manager w EDP wskazał między innymi na najważniejsze z aktualnych wyzwań stojących przed firmami i inwestorami. Stwierdził, że nawet jeśli ceny energii spadną, inwestycja w panele fotowoltaiczne może zwrócić się w ciągu 4-6 lat, a inwestorzy nie czekają na dotacje. EDP może dostarczyć klientom bardzo szybko instalacje PV do 50 kWp, ale trudności pojawiają się w przypadku większych inwestycji w formule prosumenta biznesowego z uwagi na zbiurokratyzowane procedury przyłączeniowe, nawet przy pełnej autokonsumpcji energii.

Piotr Markowski, prezes zarządu Corab S.A., mówił o istotnej dla rozwoju fotowoltaiki roli agrofotowoltaiki, która jest rozwiązaniem korzystnym nie tylko energetycznie, ale również pozwala na lepsze dostosowanie warunków upraw dla niektórych gatunków roślin np. chroniąc glebę przed erozją i ułatwiając utrzymanie wody w glebie. Zastosowane agrofotowoltaiki np. na plantacjach borówki amerykańskiej (ponad 20 tys. ha upraw w Polsce) podwoiłoby moce wytwórcze PV mówił Piotr Markowski.

Bartłomiej Czuba, dyrektor mBank podkreślił, że rynek PV staje się coraz bardziej profesjonalny, co oznacza ze inwestorzy działając na tym rynku muszą wykazywać umiejętność łączenia różnych technologii. Dotychczasowe podejście inwestorów polegające na wybudowaniu dużej instalacji działającej bez zmian w modelu biznesowym, zgodnie z założeniami pierwotnymi przez kolejne lata nie jest już wystarczająca.

Kamil Solarz (Alseva) podkreślił, że szybko należy znaleźć receptę na dużą liczbę odmów przyłączenia do sieci. Jednym z rozwiązań tego problemu może być cable pooling.

Ryszard Hordyński, dyrektor ds. Strategii i Komunikacji Huawei zaakcentował rolę magazynów energii dla rozwoju fotowoltaiki w Polsce i powiedział że pomimo inwestycji w magazyny energii nadal kluczowy dla rozwoju OZE jest rozwój sieci.

Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO i współautor raportu, podkreślił, że prywatne inwestycje w fotowoltaice (16 mld zł w 2021 roku i 20 mld w 2022 roku) nie biorą się już z dotacji, ale z innowacji i rosnącej konkurencyjności fotowoltaiki wobec paliw kopalnych. Fotowoltaika „ciągnie” za sobą i wprowadza na rynek inne innowacyjne zielone technologie takie jak magazyny energii. Analizy potwierdziły, że także inwestycje w małe magazyny energii wsparte programem Mój Prąd są już opłacane i mogą dać stopę zwrotu (IRR) ponad 40% w przypadku magazynów ciepła i ponad 15% w przypadku magazynów bateryjnych. Fotowoltaika to nie tylko najtańsze źródło energii, ale także technologia, która konsekwentnie podwyższa sprawność w tempie 0,6%. Zdaniem Wiśniewskiego już w najbliższych latach będzie to wzrost jeszcze szybszy z uwagi na nowe technologie TOPCon i HJT, które zastępują technologie PERC i w przypadku rozpoczęcia ich produkcji w UE (zgodnie z tzw. planem NZIA), pozwoli na unikniecie wzrostu cen komponentów po wprowadzeniu granicznego podatku węglowego w 2026 roku.

Raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023” dostępny jest do pobrania TUTAJ.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies