Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. W tym roku to już 10- ta, jubileuszowa edycja. Raport po raz kolejny opierał się będzie na badaniach rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród kluczowych przedstawicieli branży PV, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych i przekrojowych raportów międzynarodowych.

Znamy już Partnerów „Raportu PV 2022”. Szczegółowe opisy firm zobacz tutaj.

Już w krótce firmy instalatorskie i developerskie oraz inwestorzy będą mogły wziąć udział w badaniu i pozycjonować swoją firmę na tle branży. Zachęcamy do śledzenia zakładki „Raport PV ‘2022”.

Instytut Energetyki Odnawialne (IEO) na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), w porozumieniu z rządem Gruzji oraz przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), rozpoczyna realizację projekt UNIDO PROJECT ID: 180218 

”Strategie transformacji gruzińskich miast w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej” - PV for Georgian Cities.

Idea projektu powstała w 2019 roku w nawiązaniu do popularnej w miastach Gruzji i Polski inicjatywy Porozumienia Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii (Covenant of Mayors) i związana jest ze wsparciem samorządów poprzez realizację zrównoważonych projektów energetycznych w ramach miejskich planów zrównoważonej energii (SEAP).

Otoczenie – rozgrzany rynek kapitałowy

Rok 2021, podobnie jak cały okres pandemii COVID-19 okazał się na rynkach kapitałowych czasem zdumiewających wzrostów. Główny Warszawski indeks WIG urósł o niemal 9%, a wzrosty na indeksach WIG20, mWIG40 i sWIG80 osiągały dwucyfrowe poziomy, w przypadku mWIG40 dochodzące niemal do 29% rocznie. W przypadku 4 opisanych powyżej indeksów mieliśmy do czynienia z kontynuacją trendu wzrostowego do października 2021, zaś w ostatnim kwartale obserwowaliśmy korektę.

Na początku grudnia odbyła się druga runda aukcji na rok 2021. Z pięciu ogłoszonych aukcji rozstrzygnięto trzy – dla fotowoltaiki i wiatru do 1 MW, ponad 1 MW oraz hydroenergii, biopłynów i energii geotermalnej do 1 MW. Obie aukcje przewidziane dla instalacji hybrydowych zostały bez rozstrzygnięcia ze względu na brak ofert. W aukcji AZ/13/2021 dotyczącej właśnie m.in. małych elektrowni wodnych aukcje wygrały cztery oferty od trzech wytwórców. Przedział cen wyniósł 638,85 – 639,97 zł/MWh. Były one ok. 2,6-2,8 razy wyższe niż średnie ceny dla pozostałych dwóch aukcji. W przypadku aukcji fotowoltaiczno-wiatrowych wyraźnie widać, że spadek cen aukcyjnych powoduje, że przedsiębiorcy kierują się w stronę innych metod sprzedaży energii, przy bardziej atrakcyjnych rynkowych cenach. Wstępna analiza pokazuję, że przestano kontraktować całą produkcję energii z instalacji PV i wiatrowych, szczególnie w pierwszych latach jej użytkowania.

Koniec 2021 roku przyniósł co najmniej kilka wydarzeń, które ukształtują kierunki rozwoju OZE, w tym fotowoltaiki, w 2022 roku. Kilka z nich zostało poddane pogłębionej analizie IEO. Układają się w spójną narrację, która prowadzi do wniosku, że Nowy Rok będzie szczególnie dobry dla firm, które wpiszą się w szersze zmiany w całej energetyce, a gorszy dla tych, które nie zdążą się przestawić i skorzystać z nowych możliwości. Na szczęście mamy cały rok na dostosowanie się do nowych uwarunkowań.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies