Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawił na konferencji prasowej jubileuszową, dziesiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”. Jak co roku opublikowano w nim bieżące analizy nt. rynku PV oraz perspektywy jego rozwoju. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży. Partnerami tegorocznego raportu są: BayWa r.e., mBank, Soltec oraz Alseva, Corab, OX2, PCWO Energy, Polenergia Fotowoltaika.

W wyniku zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 zakończył się spektakularnym sukcesem branży fotowoltaicznej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a przyrost nowych mocy wynosił ponad 3,7 GW (tempo wzrostu rynku przekroczyło 105%). Ogromny wkład, tak jak w poprzednich latach, mieli prosumenci indywidualni (niemal 80% udziału w rynku). Wymierne efekty przyniósł też system aukcyjny – pierwszy gigawat mocy w farmach fotowoltaicznych oddaje już energię do sieci.

Baza danych „Projekty Fotowoltaicznych w Polsce” jest to baza cyklicznie aktualizowana przez IEO. Baza jest zestawieniem projektów, które posiadają warunki przyłączenia do sieci, pozwolenia na budowę. Poprzez takie zestawienie IEO regularnie monitoruje aktywność  deweloperską i szacuje moc projektów fotowoltaicznych, które są na poszczególnych etapach rozwoju projektu. 

Według informacji zawartych w najnowszej bazie, obecnie na rynku rozwijanych jest blisko 12,5 GW projektów PV z wydanymi warunkami o przyłączenia. Należy pamiętać, że w wartości tej znajdują się również magazyny energii, które przy wydawaniu warunków przyłączenia wliczane są do mocy instalacji. Pozwolenie budowlane posiada natomiast ponad 3 tys. projektów o mocy  wynoszącej 4,6 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW jak i większe farmy, przekraczające nawet 100 MW. Informacje te są istotne w kontekście przedłużenia systemu aukcyjnego o kolejne sześć lat (2022-2027) oraz w perspektywie zmieniającego się modelu rozwoju projektów pod względem sprzedaży energii na rynek.

Trwają końcowe prace nad jubileuszową X edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. Prezentacja wyników odbędzie się w dniu 25 maja.

W każdym z corocznych raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz możliwe perspektywy jego rozwoju. Tegoroczny raport jest wyjątkowy.

W obliczu zmian regulacyjnych i rosnących cen energii elektrycznej rok 2021 to niewątpliwie kolejny rok dużych wyzwań dla branży fotowoltaicznej. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2021 roku wyniosła 7,6 GW, a tylko w samym 2021 roku powstało ponad 3,7 GW nowych instalacji PV. Ogromny wkład, tak jak w roku poprzednim, mieli prosumenci indywidualni napędzeni dotacjami w ramach programu Mój Prąd oraz zapowiedzianymi zmianami w systemie rozliczeń.

Zmiana systemu net metering na net billing sprawia, że prosumenci zwracają uwagę na zarzadzanie energią i zwiększają bieżąca autokonsumpcję energii z PV, np. decydując się na magazyny energii. Prosumenci odpowiadają, aż za 75% mocy zainstalowanej w PV w Polsce, dlatego tak ważne jest nawet na tym poziomie zarządzanie energią i jej magazynowanie.

Fotowoltaika

- Choć fotowoltaika na świecie zaczęła ekspansję dekadę wcześniej niż w Polsce, dziś zajmujemy pierwsze miejsce w Europie pod kątem dynamiki wzrostu. Rozwój rynku przekroczył najśmielsze prognozy. Ubiegłoroczne inwestycje w instalacje PV wyniosły 14 mld zł. Szacuję, że w kwietniu 2022 r. moc zainstalowana w PV dochodzi do 10 GW, a potencjał to nawet 27 GW w 2030 r(…). Wierzę, że Porozumienie Sektorowe Fotowoltaiki nie pozostanie martwą literą, a komunikat „REPowerEU" da impuls do dalszych działań na krajowym podwórku. Tylko pójście ambitną drogą będzie tamą dla szantaży energetycznych ze strony niedemokratycznych reżimów, które goniąc za zyskami z paliw kopalnych nie wahają się wszczynania wojen – mówi we wprowadzeniu do publikacji Grzegorze Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej.

Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. Odbierał z rąk Ministra Ireneusza Zyski - Pełnomocnika  Rządu ds. OZE,  powołanie na członka Rady. Powołanie zostało podpisane przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę na podstawie § 4 ust. 3 "Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki" podpisanego 16 grudnia 2021 r.  Więcej

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies