Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej powiększa Zespół ds. Transformacji Ciepłownictwa.

Chcemy w pełni wykorzystać dostępne w kraju kompetencje i najnowsze narzędzia do modelowania, symulacji, optymalizacji i projektowania technicznego systemów ciepłowniczych z udziałem OZE i magazynami ciepła. IEO ma szeroką bibliotekę rozwiązań takich systemów, m.in. przygotowaliśmy ponad 10 studiów wykonalności dla ciepłowni (5-80 MW) dążących do uzyskania 50% ciepła z OZE w efekcie łączenia sektorów energii elektrycznej i ciepła, z wykorzystaniem symulacji systemów ciepłowniczych w środowisku TRNSYS. Wykorzystujemy też modelowanie i symulacje TRNSYS do opracowywania nowoczesnych magazynów ciepła i zarzadzania energią dla prosumentów i użytkowników energii w systemie taryf dynamicznych w ramach projektu badawczego ComBioTES. Oryginalną metodę IEO na rozwój ciepłownictwa z OZE (zapewnienie czystego ciepła w każdej godzinie po najniższym koszcie w okresie 20 lat) ilustruje grafika. Więcej o ostatnich pracach: https://ieo.pl/pl/oze-w-cieplownictwie.

Zainteresowanych współpracą oraz pracą etatową w Zespole ds. Transformacji Ciepłownictwa prosimy o kontakt i przesłanie CV: cieplozOZE@ieo.pl.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies