Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualności

Aktualizacja bazy danych IEO projektów PV gotowych do udziału w nadchodzących aukcjach na energię z OZE

Jak co roku, przed grudniowymi aukcjami na energię z OZE przychodzi moment na zestawienie mocy projektów gotowych do udziału w akacjach z wolumenem zamawianych w aukcjach mocy. W Polskim systemie aukcyjnych kluczowe są aukcje na energie z farm wiatrowych i fotowoltaicznych. Na tegoroczne aukcje zaplanowane na 8 i 9 grudnia przewidziana jest moc projektów po 750 MW dla obu koszyków aukcyjnych, do 1 MW i powyżej 1 MW. Z uwagi na brak nowych projektów wiatrowych konkurencja w obu koszykach odbędzie się zasadniczo pomiędzy projektami PV.

Od roku, główna barierą w rozwoju projektów PV, w szczególności tych na potrzeby systemu aukcyjnego są narastające problemy z uzyskaniem warunków przyłączenia do sieci. Pomimo masowych i lawinowo rosnących odmów wydania warunków przyłączenia projektów PV do sieci przez OSD w 2021 roku (więcej w artykule), w ciągu trzech kwartałów bieżącego roku przybyło jednak 3,5 GW wydanych warunków przyłączenia. Jest to łączna moc o ponad połowę mniejsza niż uzyskana przez deweloperów w rekordowym roku 2021, ale wskazuje na pewne, ciągle niewykorzystane rezerwy sieciowe. Szacuje się, że łączna moc wydanych warunków na koniec roku 2022 będzie zbliżona do roku 2020.

5 września w Tibilisi odbyła się konferencja “Solar energy for sustainable development of Georgians Cities”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w ramach prac nad projektem „Fotowoltaika dla gruzińskich miast”, który realizowany jest przez IEO we współpracy z Energy Efficiency Center in Georgia (EECG), na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), w porozumieniu z rządem Gruzji oraz przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT).

Projekt koncentruje się na promowaniu i wspieraniu wdrażania inwestycji fotowoltaicznych (PV) w pięciu miastach Gruzji: Chokhatauri, Gori, Kutaisi, Poti i Zugdidi. Celem działań jest opracowanie 10-12 studiów wykonalności inwestycji PV na budynkach użyteczności publicznej (lub w ich najbliższym otoczeniu), co przełoży się na przyspieszenie transformacji energetycznej gruzińskich społeczności. Więcej na temat projektu może przeczytać tutaj.

Konferencję otworzył Pan Marco Matteini, Project Officer ze strony UNIDO, który powitał gości i wprowadził w tematykę projektu. Następnie wystąpili przedstawiciele rządu Gruzji oraz Polski. Na konferencji obecny był Ambasador Polski w Gruzji Pan Mariusz Maszkiewicz. Potwierdził on swoją aprobatę i wsparcie dla realizowanego projektu, widząc w nim ogromny potencjał i możliwość zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Obecni byli również przedstawiciele gruzińskich ministerstw. Pani Mzia Giorgobiani, Wiceminister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, podkreśliła wartość projektu dla rozwoju gruzińskich miast. Gruzińskie Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju reprezentował Wiceminister Pan Romeo Mikautadze, natomiast Pan Shota Gunia, reprezentował gruzińskie Ministerstwo Finansów.

Kryzys energetyczny sprzyja przyśpieszeniu inwestycji w zeroemisyjne OZE o najniższych kosztach, które bazują na wykorzystaniu lokalnie dostępnych odnawialnych zasobach energii. Szantaż paliwowy Rosji potwierdził potrzebę szybkiego wprowadzania OZE nie tylko do elektroenergetyki, ale także do ciepłownictwa. Otworzył możliwości zielonej elektryfikacji ciepłownictwa. Uwarunkowania geopolityczne wskazały drogę powrotu do realnej gospodarki, opartej na silnych fundamentach gospodarczych i ekonomicznych. Energetyka odnawialna, po raz pierwszy, stała się rozwiązaniem także na tzw. problemy dnia dzisiejszego.

Dodatkowy materiał do raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2022”

lipiec 2022

Programy dofinansowujące mikroinstalacje pełnią kluczową rolę we wzroście popularności energetyki słonecznej w Polsce. Inwestujący w takie technologie mogli uzyskać wsparcie w 2010 r. od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), w latach 2013-2015 poprzez pierwszy program dla prosumentów czy w 2018 r. w programie „Czyste Powietrze” w celu termomodernizacji i poprawy efektywności energetycznej budynków użytkowych.

Dalszy wzrost mocy źródeł OZE – zarówno wiatrowych, jak i fotowoltaicznych – tworzy potrzebę magazynowania nadwyżek energii w systemie energetycznym, zazwyczaj tej niezbilansowanej, najtańszej. W przypadku źródeł prosumenckich magazyny energii są krokiem w stronę konsumpcji energii w miejscu jej wytworzenia, co za tym idzie, następuje przesunięcie zużycia w czasie na okres jej największego zapotrzebowania. W takim przypadku stajemy przed wyborem sposobu magazynowania energii i formy nośnika energii – akumulatory energii elektrycznej, ciepła, wodoru, sprężonego powietrza, ciśnienia słupa wody itd.

Analizując strukturę zużycia energii w gospodarstwie domowym, na podstawie danych GUS, stwierdzono że zużycie ciepła jest znacznie większe niż energii elektrycznej. Jak podaje GUS największy udział w zużyciu energii w gospodarstwie domowym w 2019 roku miało ogrzewanie pomieszczeń  63,2%, kolejno plasowały się ogrzewanie wody 17,3%, oświetlenia i urządzenia elektryczne 10,6% oraz gotowanie posiłków 8,9%[1].

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies