Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Ponad 6 GW nowych projektów PV z wydanym pozwoleniem na budowę

Na koniec 1. kwartału 2023 roku funkcjonowało 3404 farm PV o łącznej mocy 3356 MW („Funkcjonujące instalacje fotowoltaiczne”). Farmy PV stanowią 26% mocy zainstalowanej w fotowoltaice. Scenariusz IEO rozwoju rynku PV zakłada, że na koniec 2025 roku polska fotowoltaika będzie dysponowała mocą 26,8 GW, a w latach 2023-2025 przybędzie 14,4 GW łącznie, w tym 10,2 GW w małych i dużych farmach fotowoltaicznych („Rynek fotowoltaiki w Polsce 2023”).

Najnowsza baza danych IEO „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”, obejmująca zestawienie wszystkich projektów PV w Polsce potwierdza, że na koniec 1. kwartału br. łączna moc nowych projektów w toku z już wydanym pozwoleniem budowlanym wynosiła 6,2 GW, a moc projektów z wydanymi warunkami przyłączenia (nie starszymi niż 2 lata) sięgała 6,7 GW. W bazie danych jest 6811 nowych projektów. Pomimo powszechnych odmów wydawania warunków przyłączenia o sieci, inwestorzy PV dysponują cennym zasobem nowych projektów, a wykonawcy farm (firmy EPC) mogą liczyć na pokaźny portfel zleceń. Część z tych projektów jest przygotowana na tegoroczną grudniową aukcję OZE z wolumenem pozwalającym na budowę do 1,5 GW nowych mocy (750 MW w segmencie mocy źródeł powyżej 1 MW i 750 MW w segmencie poniżej 1 MW).

Dane IEO o uzyskanych warunkach przyłączenia do sieci pokazują, że w 2022 roku było 3402 MW projektów z wydanymi ważnymi warunkami przyłączenia, a w pierwszym kwartale 2023 przybyło 974 MW nowych mocy– rysunek 1.

Zwraca uwagę fakt, że w bazie danych projektów w latach 2021–2023 szybciej przybywa umów przyłączeniowych niż warunków przyłączenia. Tylko w ciągu pierwszego kwartału br. zawartych zostało 552 umowy o przyłączenie do sieci o mocy ponad 1 GW, co świadczy o realnie wysokim stanie zaawansowania projektów. Istotne jest również to że w całym 2022 roku, w porównaniu ze stanem na koniec 2021 roku, nie spada moc projektów, które uzyskały pozwolenia budowlane – Rysunek 2.

Coraz większa liczba odmów wydawania warunków przyłączenia do sieci nie przełożyła się jeszcze na mniejszą liczbę projektów gotowych do wystąpienia o pozwolenie na budowę.

Wraz z rozwojem rynku fotowoltaiki zmienia się również skala rozwijanych projektów. Przybywa projektów wielkoskalowych farm PV. W bazie danych jest 5,6 GW projektów o mocach powyżej 1 MW i tylko 1,4 GW małych projektów o mocach poniżej 1 MW.

Wśród 3 255 projektów z rozpoznanym największe portfolia nowych projektów maja następujące spółki holdingowe: PRO VENTO ENERGIA, AP OZE, R. Power, EOS INVESTMENT, ALSEVA INNOWACJE, Sun Investment Group SIG, PCWO ENERGY, Polska Energia Odnawialna, RWE RENEWABLES POLAND i PGE Polska Grupa Energetyczna.

Szczegółowe dane i analizy są dostępne w najnowszej bazy danych „Projekty fotowoltaiczne w Polsce, maj 2023”, która dostępna jest TUTAJ.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies