Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

IEO stworzył szczegółowa bazę danych zwycięskich firm i dokonał analizy ich struktury. Okazuje się, że jest to segment dla energetyki rozproszonej niekorporacyjnej. Energetyka zawodowa (spółki będące z zarządzie Skarbu Państwa) nie biorą udziału w przetargach na nowe moce w tym segmencie. Uwidacznia się za to wzrost udziału spółek celowych o charakterze deweloperskim dedykowanych energetyce słonecznej, będących własnością osób fizycznych, co może wskazywać na chęć wtórnego obrotu projektami. Tworzy się rynek dla niezależnych inwestorów, ale też firm deweloperskich na wzór doświadczeń związanych z rozwojem energetyki wiatrowej w latach 2000-2015.

Aukcje na energie z OZE stają się jedynym dostępnym instrumentem prawnym do realizacji nowych inwestycji OZE, który dla określonych technologii może zapewnić opłacalność inwestycji w nowe źródła. O ile pominąć aukcje migracyjne (dla obecnych inwestorów i operatorów OZE) jedyny znaczący wolumenem na energię z nowych źródeł zakontraktowany w dwu dotychczasowy aukcjach  (2016 i 2017) dotyczył koszyka aukcyjnego dla źródeł fotowoltaicznych i (częściowo wiatrowych) o mocy  poniżej 1 MW. W tym koszyku dotychczas aukcje w wygrało łącznie 298 firm.

Raport będzie dostępny w sklepie IEO od połowy sierpnia 2017 roku, zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: biuro@ieo.pl 

Instytut Energetyki Odnawialnej wraz z Polską Izbą Handlowo-Przemysłową we Francji i francuską firmą METROL zaprasza zainteresowane polskie firmy z branży OZE na seminarium networkingowe z francuskimi firmami. Spotkanie odbędzie się 13 października 2017r.  w Paryżu, w siedzibie Ambasady RP we Francji (Wydział Promocji Handlu i Inwestycji). Aktualny stan regulacyjno-prawny i nowe możliwości inwestycji na polskim rynku oraz współpracy z polskimi firmami przy realizacji nowych instalacji OZE przedstawi Pan Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO.

Seminarium networkingowe adresowane jest do francuskich i polskich firm działających na rynku OZE. Seminarium ma na celu zaprezentowanie uczestniczącym francuskim firmom nowych możliwości biznesowych na polskim rynku OZE i zapoznanie ich z polskimi firmami i rozwijanymi przez nie przyszłymi projektami wynikającymi z ostatnich aukcji przeprowadzonych w Polsce w 2017 roku.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies