Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialne (IEO) we współpracy z międzynarodowym konsorcjum rozpoczyna realizację projektu o akronimie ComBioTES dot. zademonstrowania w Polsce, Francji, Danii i w Chinach kompaktowego magazyn ciepła dla budynków korzystających elektroogrzewnictwa opartego na OZE. Rozważane są zarówno budynki należące do prosumentów, jak i korzystające z dynamicznych taryf zielonej energii elektrycznej lub ciepła zakupionych w sieci. Projekt finansowany jest w ramach programu Unii Europejskiej "Horyzont 2020" w zakresie badań i innowacji, koordynowany przez centrum badawcze ds. Energii Atomowej i Energii Alternatywnych (CEA) z Grenoble we Francji.

Projekt łączy w jednym konsorcjum ośrodki badawcze, projektantów przemysłowych i dostawców technologii w celu połączenia umiejętności w zakresie budowy ulepszonego systemu magazynowania ciepła, który ma umożliwić obniżenie kosztów energii na potrzeby domów jednorodzinnych i sektora „commercial”. Rozwiązanie wykorzystuje właściwości materiałów zmiennofazowych i inteligentne zarządzaniu energią, co umożliwia lepsze powiązaniu profilu produkcji lub dostawy energii z profilem ogrzewania, chłodzenia i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Elektroogrzewnictwo (ogrzewanie pomieszczeń, ciepła woda użytkowa, chłodzenie) oparte coraz tańszej energii z OZE stanowią główną część zużycia energii elektrycznej w Europie, ale okresami powodują szczyty zużycia, często wtedy, gdy energia elektryczna jest droga. Standardowo, jedynie ciepła woda użytkowa jest magazynowana (w bojlerze). Ogrzewanie pomieszczeń i klimatyzacja stanowią sezonowe odbiory i niestety nie są one magazynowane w skali budynku, w celu oszczędzania energii elektrycznej zużywanej przez mieszkańców w okresach szczytowych. Wskazuje to na potrzebę rozwoju magazynów ciepła, odpowiednich dla budynków, w celu zmniejszenia rachunków za energię elektryczną użytkowników końcowych. Konsorcjum ComBioTES opracuje modułowe, kompaktowe rozwiązanie magazynowania energii cieplnej (TES) dla CO, CWU i chłodzenia, w pełni przystosowane do profilu zmian cen energii elektrycznej.

Rozwiązanie ComBioTES, składające się z dwóch magazynów ciepła, pozwala wykorzystać wysoką gęstość objętościową energii utajonej magazynu ciepła (≥ 100 kWh/m3) przy użyciu materiałów pochodzenia organicznego (bio) z przemianą fazową PCM, a jednocześnie ma zdolność natychmiastowego reagowania na zapotrzebowanie na ogrzewanie lub ciepłą wodę użytkową, dzięki pojemności magazynu (TES).

W skład konsorcjum ComBioTES i związanej z nim Zewnętrznej Rady Doradczej (Idex, Danfoss i Passive House) wchodzą wszyscy ważni kluczowi gracze w dziedzinie magazynowania energii i zarządzania nią oraz integracji sektorów ciepła i energii elektrycznej.

Więcej informacji: combiotes.eu

Skład konsorcjum:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies