Konsultacje telefoniczne z ekspertami IEO
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut oferuje konsultacje z ekspertami telefoniczne lub za pomocą innego uzgodnionego komunikatora. Konsultacje mogą dotyczyć szeroko pojętej energetyki odnawialnej, poszczególnych jej segmentów np. energetyka wiatrowa, fotowoltaika lub wybranych  tematów np. wyniki aukcji OZE, prosumenci.

Konsultacje są płatne za każdą rozpoczętą godzinę zegarową w wysokości:

  • 400 zł netto/h za konsultacje w języku polskim
  • 200 euro/h w języku angielskim

Jeżeli są Państwo zainteresowani konsultacjami prosimy o kontakt pod adresem biuro@ieo.pl

W zapytaniu prosimy o podanie interesujących Państwa zagadnień, abyśmy mogli przekierować zapytanie do odpowiedniego eksperta.

Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies