Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

Projekt UE SUSPLAN – studium przypadku dla Europy Północno Wschodniej - pierwsze warsztaty.

"W ramach projektu 7 PR UE SUSPLAN Instytutu Energetyki Odnawialnej zorganizował w dniu 9 marca w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku spotkanie, którego celem było zainicjowanie udziału decydentów, operatorów systemów energetycznych, samorządów, instytucji badawczych, regionalnych uczestników rynku energetycznego w realizacji studium przypadku dla Województwa Pomorskiego poświęconego rozwojowi infrastruktury energetycznej i długookresowej regionalnej strategii energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii. Uczestnikami i prelegentami byli między innymi: Pan Jan Kozłowski – Marszałek Woj. Pomorskiego, Pan Roman Zaborowski – Wojewoda Pomorski, Pan Mirosław Bieliński – Prezes Zarządu Grupy ENERGA oraz przedstawiciele międzynarodowego konsorcjum badawczego projektu SUSPLAN, z koordynatorem dr Bjornem Bakkenem z SINTEF Energy Reserach. Materiały z warsztatów są dostępne do zapoznania i pobrania w dziale downloads.

O dalszych pracach w projekcie SUSPLAN nad pomorska strategia energetyczna będziemy informować w aktualnościach, na stronie krajowej projektu oraz w serwisach wysyłanych do uczestników spotkania. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w pracach prosimy o kontakt: pregulski@ieo.pl

Zobacz zdjęcia z warsztatów
 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies