Jak często spółki z wygranymi aukcjami na energię z PV zmieniają właściciela?
  • English (UK)
  • pl-PL

Na podstawie bazy firm fotowoltaicznych „Zwycięscy aukcji PV 2016-2019”

Dotychczas przeprowadzono cztery rundy aukcji OZE, w których wygrało łącznie ponad 1700 projektów fotowoltaicznych, należących do około 800 spółek. Zakontraktowana w ramach aukcyjnego systemu wsparcia moc źródeł fotowoltaicznych wynosi łącznie 1,66 GW.

W 2020 roku planowane są kolejne aukcje OZE. W połowie stycznia pojawiło się podpisane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 roku. Dla projektów poniżej 1 MW w energetyce słonecznej planowane jest 800 MW.  Z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że tegoroczne aukcje mogą umożliwić wybudowanie 700 MW w elektrowniach fotowoltaicznych dla projektów powyżej 1 MW.  Łącznie, system aukcyjny może przyczynić się do powstania ok. 1,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych w latach 2021-2024.

IEO przeanalizował informacje na temat właścicieli spółek, które wygrały aukcje OZE z projektami fotowoltaicznymi. Okazało się, że częstym zjawiskiem jest sprzedaż spółek, które wygrały aukcję. Obserwowane są transakcje obejmujące nawet kilka lub kilkanaście spółek, sprzedawanych jednocześnie danemu inwestorowi. Oznacza to wejście na polski rynek fotowoltaiki kolejnych dużych graczy, którzy odkupują projekty PV na różnych etapach rozwoju, a najchętniej te z wygraną aukcją. Niewątpliwie system aukcyjny jest ciągle zasadniczym motorem napędowym rozwoju rynku PV w obszarze farm fotowoltaicznych, a w efekcie epidemii Convid-19 z pewnością pozostanie jako główny element stabilizujący sytuację deweloperów i inwestorów co najmniej do końca br.

Analizując aktualizowane bazy danych IEO o projektach i firmach można zauważyć (wykresy kołowe), że zjawisko sprzedaży zwycięskich spółek przybiera na sile z każdą kolejną aukcją. Odpowiednio dla aukcji I (‘2016), II (‘2017) i III (2018) wynosi 44%, 55% i 61%. Przewiduje się, że dla ubiegłorocznej aukcji IV trend ten będzie zachowany, ponieważ na dzisiaj (niespełna 4 miesiące po rozstrzeniach aukcji) 27 podmiotów spośród 260 zwycięzców dokonało transakcji i zmieniło właściciela.

 Bazując na wynikach aukcji Instytut Energetyki Odnawialnej przygotował najnowszą aktualizację bazy danych o firmach, które wygrały aukcje w latach 2016-2019. W nowej bazie „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2020” znajdują się informacje o spółkach holdingowych, adresy i dane kontaktowe do właścicieli spółek. Dodatkowo, w bazie znajduje się podsumowanie ostatniej aukcji jak i porównanie wyników wszystkich aukcji i zwycięskich firm. Wśród spółek holdingowych mających największy udział w systemie aukcyjnym można wyróżnić firmy takie jak: R.Power, Modus Energy, Sun Investment Group, Alseva Innowacje. Są to najczęściej spółki, które brały udział w więcej niż jednej aukcji. Biorąc pod uwagę obecnie zmieniający się rynek projektów fotowoltaicznych, gdzie coraz więcej inwestorów decyduje się na zakup projektów już po wygranej aukcji, baza firm może być źródłem informacji dla inwestorów, którzy chcą powiększyć portfolia swoich inwestycji o projekty z zagwarantowanym wsparciem aukcyjnym.

W celu dokładniejszego poznania zwycięskich spółek z wszystkich aukcji dla źródeł fotowoltaicznych zachęcamy do zapoznania się z najnowszą aktualizacją bazy firm „Zwycięzcy Aukcji PV 2016-2019”.

Szczegółowe informacje na temat spółek wiatrowych, które wygrały aukcje znajdą Państwo tutaj.

Pin It

Cookies