Galeria
  • English (UK)
  • pl-PL
W dniu 28 września w siedzibie Ministerstwa Środowiska Panu Grzegorzowi Wiśniewskiemu, Prezesowi Zarządu Instytutu podczas uroczystej gali, wręczono odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”. Zgodnie ze słowami Ministra Macieja Nowickiego odznaka jest wyrazem uznania  za szczególne osiągnięcia i zaangażowanie w ochronę środowiska. 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł