Galeria
  • English (UK)
  • pl-PL
Organizator:  Instytut Energetyki Odnawialnej 
Seminarium odbyło się 4 marca 2010
Miejsce: Warszawskie Centrum Targowe EXPO XXI w Warszawie, ul. Prądzyńskiego 12/14 

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł