Galeria
  • English (UK)
  • pl-PL

Relacja filmowa z IV Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej, źródło: TV Instalacje, Rynek Instalacyjny.

Przygotowania i rejestracja uczestników Forum
W kuluarach
W sali wykładowej
Podczas wystawy
Panel Dyskusyjny


Wykładowcy

Aneta Więcka, Instytut Energetyki Odnawialnej
Anna Żyła, BOŚ BANK
 
Grzegorz Wiśniewski, Instytut Energetyki Odnawialnej  
Jan Erik Nielsen, PlanEnergi  
Janusz Pilitowski, Ministerstwo Gospodarki  
Małgorzata Turalska, Ministerstwo Gospodarki  
Michał Kwasiborski, Instytut Energetyki Odnawialnej  
Robin Welling, ESTIF  
Roger Hackstock, AustriaSolar  
Sebastian Golz, Instytut Fraunhofer  
Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł