Galeria
  • English (UK)
  • pl-PL

 

Prelegenci:

Grzegorz Wiśniewski  - Prezes Zarządu Instytutu Energetyki Odnawialnej
Aneta Więcka - Instytut Energetyki Odnawialnej
Xavier Noyon  - Sekretarz Generalny ESTIF
Olivier Miedaner - Steinbeis Research Institute for Solar and Sustainable Thermal Energy Systems Solites
Miłosz Lipiński – M&L Lipińscy Biuro Projektowe
Bogusław Regulski -  Wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie
Grażyna Kasprzak, Ekspert ds. Inżynierii Środowiska, Bank Ochrony Środowiska
Konrad Jagodziński, Główny Specjalista ds. Zarządzania Projektami, ENERGA - OBRÓT S.A
Mieczysław Kasprzak, Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki
Ewa Wnukowska, Dyrektor Departamentu Koordynacji i Wdrażania Programów Regionalnych, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
Heinz Kaufmann, Dyrektor Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
W sali konferencyjnej
Panel Dyskusyjny
Wyróżnienia
W kuluarach
Wieczorny bankiet


Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł