Galeria
  • English (UK)
  • pl-PL

Prelegenci

Grzegorz Wiśniewski

Michał Zaleski

Maciej Nowicki

Aneta Więcka

Ronald Python

Sylwia Słomiak

Paweł Dyrcz

Robin Welling

Konrad Rosołek

Danuta Rostowska

Tomasz Włostowski

Christian Schnell

Małgorzata Turalska

Piotr Pryciński

Stefan Kamiński

Małgorzata Skucha13 maja - pierwszy dzień konferencji
Wręczenie wyróżnień Liderom Rynku Kolektorów Słonecznych
Gala Dinner

14 maja - drugi dzień konferencjiPanel dyskusyjny

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł