Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

 

Zaproszenie na seminarium w ramach projektu BELIEF, dotyczącego tworzenia Lokalnych Forów na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej

Warszawa, Hotel Kyriad Prestige, 26-27 listopada 2007

Szanowni Państwo!

Słowacka agencja energetyczna Energy Centre Bratislava we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej (IEO) oraz Związkiem Powiatów Polskich (ZPP) ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w seminarium poświęconemu tworzeniu Lokalnych Forów na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej. Seminarium jest częścią międzynarodowego projektu o akronimie BELIEF (Building in Europe Local Intelligent Energy Forum), wspieranego finansowo przez program Komisji Europejskiej mający na celu wsparcie inicjatyw na rzecz wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz efektywności energetycznej – Inteligentna Energia dla Europy. Seminarium odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 listopada 2007. Informacja o miejscu seminarium zostanie opublikowana wkrótce.

Celem projektu BELIEF jest zachęcenie samorządów lokalnych do tworzenia Lokalnych Forów na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej złożonych z przedstawicieli władz samorządowych oraz lokalnej agencji energetycznej, przedstawicieli organizacji społecznych (organizacji pozarządowych), wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, lokalnych przedsiębiorców, operatorów lokalnych ciepłowni lub elektrociepłowni, jednostek naukowych itp. Powstałe forum powinno służyć wspólnemu wypracowywaniu kompromisowych rozwiązań dla problemów napotykanych w różnych dziedzinach życia codziennego w różnych obszarach funkcjonowania miasta lub gminy. Często działania w obszarze energii mogą doprowadzić do rozwiązania problemów w innych obszarach, np. redukcji kosztów utrzymania budynku. Efekt prac prowadzonych przez forum powinien przybrać formę lokalnego planu energetycznego lub strategii ekoenergetycznej, który zawrze wykaz uzgodnionych działań, harmonogram, a także źródła finansowania, kładąc szczególny nacisk na źródła zewnętrzne, pozabudżetowe. Projekt BELIEF kładzie szczególny nacisk na uczestnictwo w forach lokalnych społeczności, których udział zapewni najlepszą jakość dokumentu, dzięki znajomości lokalnych problemów, a dzięki udziałowi społeczności, w fazie wdrażania postanowień planu, pozwoli na ich efektywną realizację.

W ramach programu seminarium, zaprezentowane zostaną przykłady funkcjonowania podobnych forów w kilku krajach Unii Europejskiej. Zaproszeni prelegenci zaprezentują przebieg procesu tworzenia lokalnego forum, pozyskiwania członków - przedstawicieli poszczególnych sektorów, organizację pracy forum, a także wspólnie wypracowane efekty. W dalszej części seminarium przedstawione zostaną prezentacje na temat wpływu jakości lokalnego planowania energetycznego na możliwości pozyskiwania środków na inwestycje energetyczne, a także możliwości działań na rzecz poszanowania energii poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w oświetleniu ulic i budynków biurowych. Pierwszy dzień seminarium zakończy dyskusja uczestników seminarium z prelegentami seminarium. Drugiego dnia przewidziana jest wizyta studialna, odnośnie której szczegółowe informacje zostaną opublikowane wkrótce.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium przedstawicieli samorządów terytorialnych – w szczególności samorządowych specjalistów ds. energii, przedstawicieli agencji energetycznych, organizacji pozarządowych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych oraz przedsiębiorców z branży energetycznej oraz zbliżonych. Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zgłoszenia przyjmuje drogą e-mailową oraz faksem Pan Marcin Włodarski z gdańskiego biura Instytutu Energetyki Odnawialnej, na adres mwlodarski@ieo.pl lub numer faksu: (58) 5521498. Ilość miejsc jest ograniczona.

Pliki do pobrania: 

 

Patronat medialny: vortal  www.energieodnawialne.pl

Współpraca: Samorządowy Serwis Energetyki Odnawialnej

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies