Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

 

Sprawozdanie z seminarium „lokalne fora na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej”

Warszawa, Hotel Kyriad Prestige, 26-27 listopada 2007

W dniach 26 – 27 października w Warszawie odbyło się seminarium poświęcone tworzeniu i funkcjonowaniu „Lokalnych Forów na rzecz Zrównoważonej Gospodarki Energetycznej”. Seminarium zostało zorganizowane w ramach działań realizowanych w projekcie BELIEF (Building in Europe Local Inteligent Energy Forum – Budowa lokalnych forów na rzecz zrównoważonej gospodarki energetycznej w Europie), wspieranym przez program Unii Europejskiej – Inteligentna Energia dla Europy.

W seminarium wzięli udział partnerzy projektu ze Słowacji - Energy Centre Bratislava, Francji – Sieć Energie-Cites i miasta Rennes, Wielkiej Brytanii (hrabstwo Southwark w Londynie) oraz Włoch (miasto Modena). Strona polska reprezentowana była przez przedstawicieli Instytutu Energetyki Odnawialnej, Związku Powiatów Polskich oraz przedstawicieli m.in. powiatu bielskiego, kwidzyńskiego, miast Płońsk i Bielawa oraz przedstawicieli Lokalnej Grupy Inicjatywnej „Kraina Rawki”.

Partnerzy projektu BELIEF zaprezentowali doświadczenia reprezentowanych przez siebie samorządów i organizacji nt. procesów tworzenia forów wraz z perspektywami czasowymi, angażowania lokalnych partnerów, struktur lokalnych grup partnerów oraz możliwości finansowania ich tworzenia.

Seminarium pierwszego dnia zakończyła dyskusja dotycząca tworzenia forów w warunkach polskich. Wstępem do dyskusji była prezentacja wygłoszona przez Panią Dorotę Niezabitowską-Pawlikowską poświęcona Lokalnej Grupie Działania „Kraina Rawki”, utworzonej w ramach programu LEADER+. W trakcie dyskusji podjęto próbę odpowiedzenia na pytania dotyczące tworzenia forów – czy lepiej jest tworzyć grupę inicjatywną w ramach planowania rozwoju lokalnego, a później wydzielać wyspecjalizowane grupy robocze czy też bardziej efektywne jest tworzenie forów wokół jednego tematu. Dyskusja między uczestnikami seminarium pokazała, że w większości przypadków w Polsce jak i w innych krajach UE, powstawanie lokalnych grup inicjowane jest przez samorządy w celu podjęcia współpracy nad szerszym spektrum tematów wchodzących w zakres rozwoju lokalnego, w ramach których powstają pomniejsze grupy tematyczne, w których energia i środowisko odgrywają zwykle ważną rolę. Zwrócono uwagę, iż w Polsce trudno jest pozyskać do współpracy prywatne przedsiębiorstwa, jeżeli nie widzą one perspektywy korzyści finansowych.

Drugiego dnia odbyła się wycieczka studialna do Płońska, gdzie uczestnicy seminarium goszczeni byli przez Burmistrza Miasta Płońsk – Pana Andrzeja Pietrasika oraz Prezesa Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Pana Dariusza Marczewskiego. Podczas wizyty zaprezentowana została inwestycja PEC Płońsk – pierwsza w Polsce elektrociepłownia zasilana biomasą. Jej powstanie możliwe było dzięki wsparciu Fundacji Ekofundusz, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Miasta Płońsk. Projekt elektrociepłowni zasilanej biomasą w Płońsku zdobył prestiżową europejską nagrodę Energy Globe dla najlepszego polskiego projektu w obszarze energetyki zrównoważonej środowiskowo, za rok 2006, która została wręczona na forum Parlamentu Europejskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi pierwszego dnia seminarium – 26 listopada:

Instytut Energetyki Odnawialnej pragnie serdecznie podziękować Burmistrzowi Miasta Płońsk – Panu Andrzejowi Pietrasikowi oraz Prezesowi PEC Płońsk – Panu Dariuszowi Marczewskiemu za pomoc w organizacji wycieczki studialnej oraz gościnność okazaną uczestnikom seminarium podczas pobytu w Płońsku.

 

Patronat medialny: vortal  www.energieodnawialne.pl

Współpraca: Samorządowy Serwis Energetyki Odnawialnej

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies