Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

 

Udział innowacyjnych MŚP w programach ramowych UE dotyczących energetyki odnawialnej

27 kwietnia  2007, 10:00 – 16:00

ul. Szopena 51, sala nr 209 Rzeszów, sala Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego

Instytut Energetyki Odnawialnej, EuroProjekts, The Business and Innovation Centre Bratislava oraz Podkarpacka Agencja Energetyczna zapraszają firmy typu MŚP w szczególności z regionu Województwa Podkarpackiego i sąsiednich województw na seminarium szkoleniowe połączone z warsztatami nt. praktycznych aspektów udziału innowacyjnych MŚP w unijnych programach ramowych dotyczących odnawialnych źródeł energii.

Celem seminarium jest przedstawienie zasad udziału w 7 Programie Ramowym (FP7) i programie Inteligentna Energia dla Europy (IEE). W ramach FP7 MŚP mogą starać się o udział w V priorytecie „Energia”, którego budżet wynosi 128 milionów Euro. Najbliższy termin składnia wniosku w ramach FP7 „Energia” jest wyznaczony na 28 czerwca 2007r. W przypadku programu IEE MŚP mogą ubiegać się o udział w projektach typu STEER, ALTENER oraz SAVE. Ogólny budżet IEE w ogłoszonym na ten rok konkursie wynosi 55 mln Euro. Należy podkreślić, że w porównaniu z poprzednimi edycjami konkursów w ramach IEE wzrosło współfinansowanie projektów z 50% do 75% kosztów kwalifikowanych. Ostateczny termin składania wniosków został przewidziany na 28 września br.

Spotkanie jest organizowane w ramach projektu RESCUE – „Małe i Średnie Przedsiębiorstwa z krajów Europy Środkowej i Wschodniej naprzeciw wyzwaniom sektora odnawialnych źródeł energii – Plan działania stymulujący badania i innowacje MŚP z krajów CEE w dziedzinie energetyki odnawialnej”. Podstawowym celem projektu jest przeprowadzenie działań ułatwiających uczestnictwo MŚP sektora energetyki odnawialnej w prace badawcze 6 i 7 Programu Ramowego. Partnerzy projektu oferują potencjalnym beneficjentom pomoc w aplikowaniu o europejskie projekty poprzez dzielenie się z nimi swoją wiedzą w tej dziedzinie, oferując kontakt z polskimi i zagranicznymi instytucjami, konsultacje oraz pomoc techniczną i organizacyjną w trakcie procesu aplikacyjnego.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Po zakończeniu warsztatów odbędą się indywidualne konsultacje. Poniżej zamieszczamy szczegółowy program spotkania.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń oraz preferowani będą uczestnicy z okolic Podkarpacia i województw ościennych.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w terminie do dnia 25 kwietnia br., na adres biuro@pae.org.pl lub faxem: (017) 867 62 82. Rejestracja uczestnictwa w warsztatach zostanie potwierdzona przez organizatorów.

Serdecznie zapraszamy!

Pliki do pobrania:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies