Konferencje Instytutu
  • English (UK)
  • pl-PL

 

„Transfer Technologii Energetyki Odnawialnej”

Praktyczne aspekty współpracy sektora B+R, przemysłu i biznesu w sektorze energetyki odnawialnej.

23 października 2006, 8:30 – 17:00

Instytut Energetyki Odnawialnej, Warszawa, ul. Mokotowska 4/6

Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) wraz z European Renewable Energy Centres Agency (EUREC) zaprasza na warsztaty szkoleniowe nt. praktycznych aspektów współpracy sektora B+R, przemysłu i biznesu w sektorze energetyki odnawialnej.

Warsztaty są organizowane w ramach projektu ProRETT 6 PR UE „Promowanie transferu technologii energetyki odnawialnej”, koordynowanego przez europejskie stowarzyszenie naukowe EUREC.

ProRETT ma na celu wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych z zakresu energetyki odnawialnej i efektywności energetycznej. Informacje nt. projektu ProRETT znajdą Państwo również na stronie Europejskiego portalu innowacji Cordis

Warsztaty będą prowadzone w języku angielskim przez Uffe Bundgaard-Jørgensen - Dyrektora Zarządzającego Mermaid Venture - partnera projektu. Podczas warsztatów będzie można zapoznać się z ogólnymi ramami działań i usług realizowanych w projekcie ProRETT, z szczególnym uwzględnieniem finansowania. Poza tym zostaną przedstawione przykłady wdrożeń technologii z sektora energetyki odnawialnej. Teza warsztatów to dość powszechny w świecie innowacji dylemat: „co jest korzystniejsze, kupowanie gotowych licencji z ośrodków badawczych czy rozwijanie koncepcji w przedsiębiorstwie i ich komercjalizacja?

Ponadto uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się typowymi oczekiwaniami inwestorów i przemysłu oraz typowym podejściem instytutów badawczych oferujących wiedzę potencjalnym inwestorom. Ze względu na fakt, że uczestnicy warsztatów otrzymają materiały szkoleniowe tylko w wersji elektronicznej na pamięci przenośnej pendrive, prosimy o zabranie przyborów do pisania.

Po zakończeniu warsztatów odbędą się indywidualne konsultacje. Szczegółowy program warsztatów znajduje się tutaj.

Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Istnieje też możliwość rozmów z przedstawicielami konsorcjum ProRETT, w tym z koordynatorem projektu i Sekretarzem Generalnym EUREC – Panią Katharine Krell i wykładowcami w trakcie roboczej kolacji. Zainteresowani udziałem proszeni są o zaznaczenie tego w formularzu rejestracyjnym.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, o rejestracji decyduje kolejność zgłoszeń.

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie w terminie do dnia 12 października br., na adres Aneta.Wiecka@ieo.pl lub faxem: 0-22 875-86-78. Rejestracja uczestnictwa w warsztatach zostanie potwierdzona przez organizatorów 16-go października br.

Serdecznie zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies