Raport PV 2021
 • English (UK)
 • pl-PL
 • Kolejny rekord w ilości wydanych przyłączeń do sieci elektroenergetycznej dla fotowoltaiki

  Według najnowszych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce, w IV kwartale 2020 wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Tym samym padł kolejny rekord pod względem wydanych warunków przyłączeń w jednym kwartale. Jak przedstawiono na poniższym wykresie z kwartału na kwartał OSD wydają coraz więcej warunków przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznych. W I kwartale 2020 było to łącznie 641 MW, w II kw. - 838 MW a w III kw. - 1174 MW. Łącznie w 2020 roku wydano 4,4 GW warunków przyłączenia dla źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Warunki przyłączenia wydane tylko w 2020 roku dla samych farm fotowoltaicznych przekroczyły już obecną całkowitą moc zainstalowaną w fotowoltaice, które wg danych ARE S.A. na koniec 2020 roku wynosi 3,96 GW.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Podsumowanie aukcji OZE w 2020 roku. Duża konkurencja w „małym” koszyku, zaś w „dużym” koszyku koniec dominacji technologii wiatrowej

  Instytut Energetyki Odnawialnej jak co roku przygotował bazę danych „Zwycięzcy aukcji OZE” razem z podsumowaniem aukcji dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w 2020 roku. Baza kontaktowa zwycięzców aukcji jest już dostępna na stronie sklepu IEO.

  W Polsce rynek farm słonecznych do 1 MW rozwija się prężnie właśnie dzięki systemowi aukcyjnemu. Nie dziwi więc, że w „małym koszyku” dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 MW konkurencja była ogromna. Wg komunikatu Prezesa URE do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert i wszystkie złożone oferty pochodziły wyłączne z instalacji fotowoltaicznych. Aukcja została rozstrzygnięta na korzyść 235 wytwórców, którzy złożyli łącznie 747 ofert z najniższą ceną. Minimalna cena po jakiej rząd zakontraktował energię wynosiła 222,87 zł/MWh – dla porównania w 2019 roku cena minimalna wynosiła 269 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana w aukcji w 2020 roku wynosiła 268,88 zł/MWh – w 2019 roku było to 327 zł MWh. Pokazuje to, że wysoka konkurencja oraz spadek cen modułów fotowoltaicznych znacząco wpływa na obniżanie się cen aukcyjnych.

  CZYTAJ WIĘCEJ

 • Pozytywne wiadomości na koniec 2020 roku– rusza IX edycja raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”

  Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport będzie publikowany już dziewiąty rok z rzędu. Powstanie na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród firm z branży, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

  Znamy już pierwszych partnerów Raportu. Szczegółowy opis firm, które zostały Golden Partnerami Raportu jest zawarty poniżej. Planowany termin wydania raportu to czerwiec 2021 r

  CZYTAJ WIĘCEJ

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}