Raport PV 2021
 • English (UK)
 • pl-PL
 • Rynek fotowoltaiki w Polsce 2013-2021


 • Branża fotowoltaiczna to znacząca siła na polskim rynku

  W ubiegłym tygodniu Instytut Energetyki Odnawialnej opublikował raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021,który podsumował rok 2020 i pierwsze miesiące roku 2021 oraz przedstawia prognozy dla rynku PV na najbliższe miesiące.

  Od dwóch lat tempo wzrostu mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest niezwykle wysokie. Rok 2020 był najlepszym w historii rozwoju fotowoltaiki w Polsce. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec 2020 roku wyniosła niemalże 4 GW, co oznacza 200% wzrost rok do roku. Jednocześnie, wg Solar Power Europe, w 2020 roku Polska znalazła się na 4-tym miejscu pod względem przyrostu mocy zainstalowanej PV w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2021 roku, utrzyma wysokie tempo przyrostu mocy i 4. miejsce w UE. IEO ocenia, że na koniec 2021 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może o przekroczyć 6 GW. Prognozy wskazują także, że łączne obroty na rynku fotowoltaiki w 2021 r. przekroczą 9 mld zł.


 • Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021

  Instytut Energetyki Odnawialnej przedstawia już dziewiątą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Związek Banków Polskich, Giełda Papierów Wartościowych oraz Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych. Partnerami tegorocznego raportu są: Corab, PCWO Energy, Strefa Energii oraz: Bruk-Bet Fotowoltaika, Eaton, Edison Energia i Unimot (Avia Solar). Patronat medialny nad raportem objęły: Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, Nowa Energia, Polski Instalator, Świat OZE i Teraz Środowisko.

  Rynek fotowoltaiki w Polsce przechodzi od dwóch lat boom rozwojowy. Na koniec 2020 roku w Polsce działało 3936 MW instalacji fotowoltaicznych, co oznacza wzrost o 2 463 MW, a więc 200% wzrost rok do roku.


 • Polska ponownie w czołówce UE

  Polska z przyrostem w 2020 roku rzędu 2,4 GW znalazła się na czwartym miejscu w Unii Europejskiej pod względem przyrostu nowych mocy w fotowoltaice. Polska ponownie znalazła się w pierwszej czwórce w Unii Europejskiej, po tym jak w 2019 roku uplasowała się w pierwszej piątce. Dynamika rozwoju polskiego rynku utrzymuje się na wysokim poziomie, w ściślej czołówce europejskiej.

  Rozwój rynku fotowoltaicznego w krajach UE-28 jest nadal bardzo dynamiczny . Z roku na rok wzrost mocy zainstalowanej w fotowoltaice jest na wysokim poziomie. Na koniec 2020 roku moc zainstalowana w krajach Unii Europejskiej w fotowoltaice wniosła około 153 GW, przyrost w stosunku do 2019 roku osiągnął wartość 18,8 GW. Według oszacowań, na podstawie danych IRENA, kraje UE uzyskały 14 % wzrost całkowitej mocy zainstalowanej w PV w stosunku do roku 2019. Uzyskany przyrost w 2020 roku był 1,13 razy większy niż ten uzyskany w 2019 roku.


 • System aukcyjny odnosi skutek

  System aukcyjny działa w Polsce już od 5 lat. W wyniku już rozstrzygniętych aukcji zakontraktowano łącznie 3 230 MW nowych mocy fotowoltaicznych. Dla dwóch pierwszych aukcji z 2016 i 2017 minął już termin realizacji budowy projektu. Łączna moc projektów które już rozpoczęły wytwarzanie energii to odpowiednio 59,5 MW i 277 MW, co stanowi 94 % mocy projektów fotowoltaicznych, które wygrały aukcje w tych latach. Wynika z tego, że inwestorzy wywiązują się z umów, a system aukcyjny na polskim rynku fotowoltaicznym przynosi oczekiwane rezultaty. Projekty z 2018 roku planowo miały być zrealizowane do końca maja 2020 roku, ale ich termin został wydłużony o rok ze względu na pandemię COVID-19. Udział zrealizowanych projektów, które wytwarzają energię to 53 % w roku 2018 (stan na I kw. 2021). W dwóch ostatnich aukcjach moc nowych zakontraktowanych projektów fotowoltaicznych wynosi około 2,4 GW. Dodatkowo od 2019 roku fotowoltaika zyskuje coraz większy udział w koszyku powyżej 1 MW.


 • Dominacja modułów monokrystalicznych

  Na rynku krajowym, według badania rynku przeprowadzonego na potrzeby raportu Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021, który będzie dostępny do pobrania już 26 maja 2021 roku, jeszcze do 2018 roku znaczny udział w sprzedaży miały moduły polikrystaliczne, jednak sytuacja w ostatnich latach zmieniła się na korzyść modułów monokrystalicznych. Już w 2019 roku był zauważalny trend wzrostu sprzedaży tych modułów. Prognozowano, że moduły monokrystaliczne przejmą znaczny udział w sprzedaży, jednak nie spodziewano się że będzie to aż tak duża przewaga – monokrystaliczne 98 %, polikrystaliczne 2% (wykres obok).


 • Kolejny rekord w ilości wydanych przyłączeń do sieci elektroenergetycznej dla fotowoltaiki

  Według najnowszych danych od czterech największych operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w Polsce, w IV kwartale 2020 wydano aż 1,8 GW warunków przyłączenia dla źródeł fotowoltaicznych. Tym samym padł kolejny rekord pod względem wydanych warunków przyłączeń w jednym kwartale. Jak przedstawiono na poniższym wykresie z kwartału na kwartał OSD wydają coraz więcej warunków przyłączenia dla elektrowni fotowoltaicznych. W I kwartale 2020 było to łącznie 641 MW, w II kw. - 838 MW a w III kw. - 1174 MW. Łącznie w 2020 roku wydano 4,4 GW warunków przyłączenia dla źródeł przyłączających się do sieci o napięciu wyższym niż 1 kV. Warunki przyłączenia wydane tylko w 2020 roku dla samych farm fotowoltaicznych przekroczyły już obecną całkowitą moc zainstalowaną w fotowoltaice, które wg danych ARE S.A. na koniec 2020 roku wynosi 3,96 GW.


 • Partnerzy Raportu 2021

 • Podsumowanie aukcji OZE w 2020 roku. Duża konkurencja w „małym” koszyku, zaś w „dużym” koszyku koniec dominacji technologii wiatrowej

  Instytut Energetyki Odnawialnej jak co roku przygotował bazę danych „Zwycięzcy aukcji OZE” razem z podsumowaniem aukcji dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych w 2020 roku. Baza kontaktowa zwycięzców aukcji jest już dostępna na stronie sklepu IEO.

  W Polsce rynek farm słonecznych do 1 MW rozwija się prężnie właśnie dzięki systemowi aukcyjnemu. Nie dziwi więc, że w „małym koszyku” dla projektów wiatrowych i fotowoltaicznych o mocy do 1 MW konkurencja była ogromna. Wg komunikatu Prezesa URE do aukcji przystąpiło 590 wytwórców, składając łącznie 1618 ofert i wszystkie złożone oferty pochodziły wyłączne z instalacji fotowoltaicznych. Aukcja została rozstrzygnięta na korzyść 235 wytwórców, którzy złożyli łącznie 747 ofert z najniższą ceną. Minimalna cena po jakiej rząd zakontraktował energię wynosiła 222,87 zł/MWh – dla porównania w 2019 roku cena minimalna wynosiła 269 zł/MWh. Natomiast maksymalna cena po jakiej energia została sprzedana w aukcji w 2020 roku wynosiła 268,88 zł/MWh – w 2019 roku było to 327 zł MWh. Pokazuje to, że wysoka konkurencja oraz spadek cen modułów fotowoltaicznych znacząco wpływa na obniżanie się cen aukcyjnych.


 • Pozytywne wiadomości na koniec 2020 roku– rusza IX edycja raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”

  Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2021”. Raport będzie publikowany już dziewiąty rok z rzędu. Powstanie na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród firm z branży, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

  Znamy już pierwszych partnerów Raportu. Szczegółowy opis firm, które zostały Golden Partnerami Raportu jest zawarty poniżej. Planowany termin wydania raportu to czerwiec 2021 r


Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies