Standardowa oferta IEO dla inwestorów PV Studium wykonalności
 • English (UK)
 • pl-PL
Zakres oferty obejmuje przygotowanie Studium wykonalności inwestycji dotyczącej budowy instalacji fotowoltaicznej (farmy fotowoltaicznej lub dużej instalacji prosumenta biznesowego)
 
Szczegółowy zakres oferty:
 1. Ocena uwarunkowań prawnych i organizacyjnych wykorzystania wskazanego terenu pod inwestycję (m.in. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego / decyzja o warunkach zabudowy, decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach).
 2. Ocena uwarunkowańtechnicznych i realnego potencjału lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na wskazanych działkach pod względem analizy dostępnej powierzchni i wydajności instalacji PV.
  1. Prognoza produktywności instalacji PV wykonana zgodnie z wytycznymi instytucji finansujących na podstawie danych dostarczonych przez Zamawiającego
  2. Symulacje programem PV*Soldla trzech wariantów i wskazanie zalecanej konfiguracji instalacji o maksymalnej mocy i/lub produktywności.
 3. Analiza ekonomiczna inwestycji:
  1. Prognozy cen hurtowych energii elektrycznej (indeksów po jakich sprzedawana jest energia do sieci) i taryf (składników opłat po jakich inwestor oszczędza na zakupie energii) do 2040 roku
  2. Analiza rynku dostawców technologii i instalatorów oraz rekomendacja i przyjęcie przeciętnych kosztów CAPEX, OPEX
  3. Określenie opłacalności inwestycji przy wykorzystaniu wskaźników powszechnie stosowanych do oceny inwestycji
 4. Dostępne instrumenty wsparcia i możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycję
 5. Podsumowanie i rekomendacje
 
Warunkiem realizacji oferty w pełnym ww. zakresie jest otrzymanie od Zamawiającego danych o dokładnej lokalizacji inwestycji, mocy instalacji oraz wstępnych założeń technicznych dotyczących rodzaju i rozmieszczenia urządzeń.
 
Cena realizacji oferowanych zadań do uzgodnienia
 
Zapytania prosimy kierować na adres: biuro@ieo.pl
Standardowy termin realizacji: 2 miesiące od daty podpisania umowy i dostarczenia danych
Pin It

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł

Cookies