Biuletyn OZE
  • English (UK)
  • pl-PL

Aktualny monitoring zmian na rynku OZE dostępny jest w dedykowanym serwisie informacyjnym. Serwis  zawiera m.in.

  • komentarz o sytuacji i kierunkach zmian na rynku OZE,
  • analizy polityczno-regulacyjne rynku OZE,
  • programy dotacji,
  • politykę energetyczno-klimatyczna w Polsce, jej wdrożenie i wpływ na rozwój branży OZE,
  • prognozy i krótkoterminowe (kwartalne) rekomendacje dla branży OZE (aukcje OZE, certyfikaty, rynek energii elektrycznej TGE).

 

Więcej szczegółów na temat biuletynu po kontakcie z IEO (biuro@ieo.pl).

{simplepopup name=popUp20110803}

Test


{/simplepopup}