Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

5 września w Tibilisi odbyła się konferencja “Solar energy for sustainable development of Georgians Cities”. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) w ramach prac nad projektem „Fotowoltaika dla gruzińskich miast”, który realizowany jest przez IEO we współpracy z Energy Efficiency Center in Georgia (EECG), na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), w porozumieniu z rządem Gruzji oraz przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT).

Projekt koncentruje się na promowaniu i wspieraniu wdrażania inwestycji fotowoltaicznych (PV) w pięciu miastach Gruzji: Chokhatauri, Gori, Kutaisi, Poti i Zugdidi. Celem działań jest opracowanie 10-12 studiów wykonalności inwestycji PV na budynkach użyteczności publicznej (lub w ich najbliższym otoczeniu), co przełoży się na przyspieszenie transformacji energetycznej gruzińskich społeczności. Więcej na temat projektu może przeczytać tutaj.

Konferencję otworzył Pan Marco Matteini, Project Officer ze strony UNIDO, który powitał gości i wprowadził w tematykę projektu. Następnie wystąpili przedstawiciele rządu Gruzji oraz Polski. Na konferencji obecny był Ambasador Polski w Gruzji Pan Mariusz Maszkiewicz. Potwierdził on swoją aprobatę i wsparcie dla realizowanego projektu, widząc w nim ogromny potencjał i możliwość zacieśnienia współpracy międzynarodowej. Obecni byli również przedstawiciele gruzińskich ministerstw. Pani Mzia Giorgobiani, Wiceminister Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury, podkreśliła wartość projektu dla rozwoju gruzińskich miast. Gruzińskie Ministerstwo Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju reprezentował Wiceminister Pan Romeo Mikautadze, natomiast Pan Shota Gunia, reprezentował gruzińskie Ministerstwo Finansów.

Główne zagadnienia, szanse oraz wyzwania dla projektu przybliżył uczestnikom Pan Grzegorz Wiśniewski, Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej. Prezes IEO przypomniał poprzednią wizytę w Gruzji, która odbyła się w ramach realizacji projektu w roku 2019. Na przestrzeni tych kilku lat fotowoltaika umocniła swoją pozycję na europejskim rynku energii.

Wystąpienie Pani Margalita Arabidze z gruzińskiego Ministerstwa Gospodarki i Zrównoważonego Rozwoju pokazało, że cały projekt wpisuje w plany rozwoju Gruzji, lokalną politykę energetyczną oraz tzw. plany SECAP (Sustainable Energy & Climate Action Plan), w których gminy określają w jaki sposób zamierzają realizować swój zrównoważony rozwój z uwzględnieniem inwestycji na rzecz ochrony klimatu.

Pani Agata Czyrsznic-Dobrowolska z polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówiła o tym jak istotne jest wsparcie rządu dla rozwoju sektora fotowoltaiki. Wspomniane zostały takie programy wparcia jak Mój Prąd, Czyste Powietrze Energia Plus. Przedstawicielka MSZ powiedziała również o Fotowoltaicznym Porozumieniu Sektorowym, które jest istotnym krokiem dla rozwoju i wzmocnienia, a także współpracy branży PV.

Konferencja unaoczniła gruzińskim uczestnikom, że Polska dysponuje sprawdzonymi technologiami w zakresie pozyskiwania energii odnawialnej. Technologie te zostały również zweryfikowane w praktyce poprzez zastosowanie ich w różnych przedsięwzięciach na terenie Polski i zagranicą. Miało to również miejsce w projekcie realizowanym za pośrednictwem UNIDO wcześniej w Mołdawii, o którym mówił Pan Henryk Czubek przedstawiciel polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (kierownik Zespołu ds. UNIDO). Równocześnie zaprezentowany został mechanizm promocyjnego wsparcia tych technologii jaki funkcjonuje w Polsce w oparciu o inicjatywę GreenEvo.

Udział w konferencji pozwolił uczestnikom lepiej zrozumieć istotę projektu i celowość działań m.in. dzięki pokazaniu sukcesu fotowoltaicznego jaki odniosła w ostatnich latach Polska stając się trzecim krajem na świecie pod względem mocy zainstalowanych w fotowoltaice prosumenckiej (zaraz za Australią i Niemcami) oraz czwartym krajem w UE ze względu na roczne przyrosty całkowitej mocy zainstalowanej w fotowoltaice, o czym mówiła Agata Krzyżanowska (IEO).

Prezentacje polskie pokazały, że polskie firmy dysponują doświadczeniem i rozwiniętą technologią.

Gruzja ma doskonałe warunki słoneczne do rozowoju fotowoltaiki, a przepisy gruzińskiego prawa szybko dostosowywane są do unijnego ustawodawstwa, o czym podczas swojego wystąpienia mówił Prezes IEO Pan Grzegorz Wiśniewski. Gruzja dysponuje na przykład zbliżonym do polskiego systemem wsparcia prosumentów, jednak z tą różnicą że instalacje PV mogą mieć moc aż do 500 kW (w Polsce tylko 50 kW).

Koordynator projektu UNIDO z ramienia IEO Konrad Wiśniewski przedstawił wstępne analizy ekonomiczne inwestycji w prosumenckie instalacje fotowoltaiczne w Gruzji. Wyniki, uwzględniające zarówno uwarunkowania geograficzne jak i lokalne prawodawstwo oraz warunki rynkowe, wykazały, że okres zwrotu takich inwestycji będzie wynosił między 5 a 7 lat. To bardzo dobra wiadomość dla przyszłych gruzińskich prosumentów, którzy mogą skorzystać w swoim kraju z bardzo przejrzystego sposobu rozliczania nadwyżek produkowanych przez instalacje PV. Przeprowadzone porównania pokazały, że instalacje PV w Gruzji mogą dawać nawet o 30% więcej energii elektrycznej, niż gdy były wybudowane w Polsce. Jest to bardzo dobry prognostyk nie tylko dla realizacji projektu UNIDO, ale i dla całej branży PV w Gruzji. Wystąpienie Pani Maia Melikidze z gruzińskiej Krajowej Komisji Regulacji Energii i Zaopatrzenia w Wodę przybliżyło uczestnikom konferencji strukturę energetyki odnawialnej w Gruzji oraz pozwoliło jeszcze lepiej zrozumieć działanie fotowoltaiki i systemu rozliczeń energii elektrycznej z instalacji OZE.

Konferencję zakończył panel dyskusyjny w którym udział wzięli przedstawiciele miast uczestniczących w projekcie. Był to czas dający możliwość wymiany doświadczeń, przedstawienie poglądów oraz szukania odpwiedzi na pytnia dotyczące realizacji projektu.

W ramach dyskusji gruzińskie samorządy i władze wyraziły swoje zainteresowanie różnymi możliwościami finansowania projektów fotowoltaicznych. Rozważano między innymi skorzystanie z dedykowanych dla inwestycji w odnawialne źródła energii kredytów bankowych i zauważono deficyt takich rozwiązań na rynku. Zwracano uwagę, że w dzisiejszych, niespokojnych czasach zwiększa się obawa o bezpieczeństwo energetyczne, wydolność sieci energetycznych, czy o ceny energii, na którą samorządy wydają znaczną część swoich budżetów. Przedstawiciele władz gruzińskich miast uczestniczących w projekcie: Chokhatauri, Gori, Poti, Zugdidi i Kutaisi wyrazili gotowość do inwestowania w fotowoltaikę. Są w pełni świadomi, w obliczu kryzysu energetycznego, konieczności poszukiwania nowych rozwiązań w pozyskiwaniu energii.

 

Panel dyskusyjny z udziałem przedstawicieli samorządów miast biorących udział w projekcie. Panel dyskusyjny moderował Konrad Wiśniewski (IEO) oraz George Abulashvili (EECG). Udział wzięli (od lewej): Beqa Vacharadze (burmistrz Poti), Ioseb Khakhaleishvili (burmistrz Kutaisi), Vladimer Khinchegashjvili (burmistrz Gori), Davit Sharashidze (burmistrz Chokhatauri), Besik Tchezhia (zastępca burmistrza Zugdidi).

W dyskusji wzięli również udział przedstawiciele gruzińskich organizacji pozarządowych oraz centrów edukacyjnych, zaangażowanych w promocję energetyki odnawialnej w Gruzji. Zarówno po stronie partnerów gruzińskich na szczeblu centralnym, jak i lokalnym odczuwane było duże zainteresowanie i wola realizacji projektu. Projekt „Fotowoltaika dla gruzińskich miast” spotkał się z pozytywnym przyjęciem i zaangażowaniem gruzińskiej społeczności, przedstawicieli rządu, gmin i instytucji. Wartość dobrej współpracy różnych środowisk na szczeblu krajowym i międzynarodowym w realizacji celów projektu podkreślił Pan Marco Mateini podsumowując konferencję.  

Kluczowi partnerzy zaangażowani w projekt (fotografia poniżej) oraz instytucje finansujące spotkają się przy okazji kolejnej konferencji na której zaprezentowane będą studia wykonalności inwestycji fotowoltaicznych na wybranych budynkach publicznych w miastach uczestniczących w projekcie.  

Więcej informacji (do pobrania):

Galeria zdjęć:

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies