Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialne (IEO) na zlecenie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju Przemysłowego (UNIDO), w porozumieniu z rządem Gruzji oraz przy wsparciu polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych (MSZ) i Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), rozpoczyna realizację projekt UNIDO PROJECT ID: 180218 

”Strategie transformacji gruzińskich miast w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej” - PV for Georgian Cities.

Idea projektu powstała w 2019 roku w nawiązaniu do popularnej w miastach Gruzji i Polski inicjatywy Porozumienia Burmistrzów na Rzecz Klimatu i Energii (Covenant of Mayors) i związana jest ze wsparciem samorządów poprzez realizację zrównoważonych projektów energetycznych w ramach miejskich planów zrównoważonej energii (SEAP).

Projekt koncentruje się na promowaniu i wspieraniu wdrażania inwestycji fotowoltaicznych (PV) w pięciu miastach Gruzji: Chokhatauri, Gori, Kutaisi, Poti i Zugdidi. Celem działań jest opracowanie 12 studiów wykonalności inwestycji PV na budynkach użyteczności publicznej (lub w ich najbliższym otoczeniu), co przełoży się na przyspieszenie transformacji energetycznej gruzińskich społeczności.

Projekt podniesie świadomość mieszkańców i służyć będzie rozwojowi lokalnego rynku zielonych technologii oraz współpracy międzynarodowej. W projekcie wykorzystane zostaną instrumenty na rzecz transferu wiedzy i technologii oraz innowacyjne mechanizmy finansowania i agregacji mniejszych projektów w „bankowalne” pakiety inwestycyjne.

Wykorzystane zostaną międzynarodowe standardy, innowacyjne i nowoczesne technologie oraz polskie doświadczenie w zakresie fotowoltaiki i energetyki prosumenckiej. Rynek fotowoltaiki w Polsce obecnie przechodzi boom rozwojowy. Polska jest 4 co do wielkości rynkiem fotowoltaicznym w Europie, a moc zainstalowana sukcesywnie wzrasta. Moc zainstalowana w fotowoltaice na koniec listopada 2021 roku przekroczyła granicę 7 GW co oznacza wzrost o ponad  3 GW w stosunku do roku 2020. Najbardziej dynamiczny wzrost odnotowuje się w mikroinstalacjach – instalacjach prosumentach (800 tys. instalacji). W promocji fotowoltaiki wśród mieszkańców niebagatelną rolę odegrały lokalne samorządy, promując tzw. projekty „parasolowe” (agregacja małych projektów w pakiety inwestycyjne). 86 polskich samorządów i organizacji jest sygnatariuszami Europejskiego Porozumienia Burmistrzów, w tym 39 realizuje przygotowane plany na rzecz energii i klimatu. Polska, poprzez program GreenEvo, promuje polskie zielone technologie za granicą.

Projekt PV for Georgian Cities pozwala na upowszechnienie polskich doświadczeń w wykorzystaniu technologii fotowoltaicznej na rzecz zeroemisyjnej transformacji energetycznej miast i regionów.

Projekt będzie realizowany do końca I kwartału 2023 roku. Zapraszamy do współpracy banki i międzynarodowe instytucje finansujące (IFI), organizacje zainteresowane współpracą z miastami gruzińskimi  oraz  dostawców najnowszych rozwiązań na rzecz zastosowań fotowoltaiki w miastach.

Partnerzy i interesariusze projektu

UNIDO
finansujące

MSZ

MRiT

Rząd Gruzji

Miasta gruzińskie

Lokalny partner

Koordynator Projektu:

 

Kontakt:

Agata Walczak awalczak@ieo.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Cookies