Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Saturday, 30 December 2006
Rozmiar pliku 195 Kilobytes

Conditions of transport biofuel production and usage in Poland in contrast to UE, grudzień 2006

Executive summary of the Country Context Report - Project BETTER, "Biofuels chain Enhancement for Territorial development of European Regions", Adam Kupczyk
Data utworzenia Saturday, 30 December 2006
Rozmiar pliku 820 Kilobytes

Conditions of transport biofuel production and usage in Poland in contrast to UE, grudzień 2006

"Biofuels chain Enhancement for Territorial development of European Regions", Adam Kupczyk
Data utworzenia Saturday, 30 December 2006
Rozmiar pliku 1.39 Megabytes

Wizja sektora biopaliw w UE do 2030 r.

Prezes EC BREC IEO, Grzegorz Wiśniewski jako członek Biofuels Research Advisory Council (BIOFRAC) przy Komisji Europeksiej, brał czynny udział w opracowaniu raportu nt. wizji sektora biopaliw w UE do 2030 r. "Biofuels in the European Union - A vision for 2030 and beyond"
Data utworzenia Saturday, 30 September 2006
Rozmiar pliku 1012 Kilobytes

Konsultacje społeczne nt. przygotowanego raportu w ramach projektu RESCUE

"Identification of regional competences in renewable energy sector in CEEC, -Identyfikacja możliwości rozwoju sektora energetyki odnawialnej w krajach Europy Środkowej i Wschodniej”, Grzegorz Wiśniewski
Data utworzenia Friday, 08 September 2006
Rozmiar pliku 494 Kilobytes

Ministerstwo Środowiska, UNDP/GEF i Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, 8 września 2006, Kraków

Materiały konferencyjne „Realizacja inwestycji biomasowych - aspekty praktyczne” - "Systemowe uwarunkowania wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, G. Wiśniewski
Data utworzenia Friday, 12 May 2006
Rozmiar pliku 508 Kilobytes

Wizja rozwoju energetyki słonecznej do roku 2030

Dokument powstały w ramach prac Europejskiej Platformy Technologicznej Energetyki Słonecznej European Solar Thermal Technology Platform, której założycielem i członkiem wspierającym jest Instytut Energetyki Odnawialnej.
Data utworzenia Saturday, 01 April 2006
Rozmiar pliku 1.68 Megabytes

Ekonomiczne i prawne aspekty wykorzystania odnawialnych źródeł energii w Polsce 30.03.2000r.

Data utworzenia Friday, 02 January 2004
Rozmiar pliku 365 Kilobytes

Projekt ustawy o gospodarowaniu odnawialnymi zasobami energii

Projekt ustawy o gospodarowaniu odnawialnymi zasobami energii i wspieraniu rozwoju energetyki odnawialnej, 02.01.2004 r.
Data utworzenia Friday, 10 January 2003
Rozmiar pliku 2.13 Megabytes

Projekt programu rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Projekt opracowany przez ekspertów EC BREC IEO dla Ministra Środowiska" z data 10 stycznia 2003 r.
Data utworzenia Wednesday, 13 September 2000
Rozmiar pliku 876 Kilobytes

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

(realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych)
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł