Raporty
  • English (UK)
  • pl-PL

Raporty

Data utworzenia Friday, 10 January 2003
Rozmiar pliku 2.13 Megabytes

Projekt programu rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce

Projekt opracowany przez ekspertów EC BREC IEO dla Ministra Środowiska" z data 10 stycznia 2003 r.
Data utworzenia Wednesday, 13 September 2000
Rozmiar pliku 876 Kilobytes

Strategia Rozwoju Energetyki Odnawialnej

(realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych)
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin

Przemyślane i efektywne rozwiązania dla rynku energii odnawialnej.archiwum.ieo.pl


NIP: 524-24-00-349; KRS: 0000036667; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XIII Wydział KRS Rejestr Przedsiębiorców; Bank ALIOR, O/Warszawa - Rakowiecka 39a, Numer rachunku 70 2490 0005 0000 4530 3375 5501; Kapitał zakładowy: 53.500 zł