Raport PV 2020
 • English (UK)
 • pl-PL
 • Rola Regionalnych Programów Operacyjnych w stymulowaniu rozwoju rynku fotowoltaiki w Polsce

  Na korzystne warunki rozwoju odnawialnych źródeł energii składa się wiele czynników. Jednym z nich są różne instrumenty finansowe takie jak kredyty, dotacje, pożyczki i inne. Do tej pory najważniejszym źródłem finansowania małoskalowych inwestycji OZE w Polsce są fundusze strukturalne UE zarządzane z poziomu poszczególnych regionów. RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, są współfinansowane z dwóch funduszy: EFRR - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i EFS - Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków krajowych. RPO skierowane są na rozwój między innymi energetyki wykorzystującej odnawialne źródła energii (OZE) w wielu wymiarach między innymi produkcji energii, efektywnej jej dystrybucji, wsparcia przedsiębiorstw działających w sferze obsługi sektora OZE i innych. Fotowoltaiczne instalacje prosumenckie są najbardziej popularną technologią wspieraną w Regionalnych Programach Operacyjnych.


 • Fotowoltaika najlepiej rozwijającą się technologią OZE w Polsce

  Wg najnowszego raportu IEO Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

  Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co oznacza dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i z udziałem przyrostu mocy wynoszącym 5,5% uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Według prognoz IEO Polska w 2020 roku utrzyma tempo wzrostu mocy zainstalowanej i utrzyma się na 5. miejscu w UE. IEO ocenia, że na koniec 2020 roku moc zainstalowana w PV w Polsce może osiągnąć 2,5 GW. Prognozy IEO wskazują także, że obroty na rynku fotowoltaiki wzrosną w tym roku w stosunku do poprzedniego nawet o 25% i przekroczą 5 mld zł.


 • Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

  Instytut Energetyki Odnawialnej publikuje już ósmą edycję raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport stanowi kompletne podsumowanie stanu i trendów na rynku fotowoltaiki w Polsce. Powstaje we współpracy z firmami z branży jako efekt szczegółowego badania rynku. Patronat honorowy nad raportem objęły następujące instytucje: Minister Klimatu, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Związek Banków Polskich. Golden Partnerami tegorocznego raportu są Alseva, Corab oraz Sunrise Energy oraz : OZE-BIOMAR, ML System, EDP Renewables, Bruk-Bet Solar i Bank Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad raportem został objęty przez: Alebank.pl, Gramwzielone.pl, Magazyn Fotowoltaika, CIRE.pl, TerazŚrodowisko.pl, Polski Instalator, Energia i Recykling oraz Biznes Alert.

  Rynek fotowoltaiki (PV) rozwija się najszybciej ze wszystkich sektorów OZE w Polsce. Łączna moc zainstalowana w źródłach fotowoltaicznych na koniec 2019 roku wynosiła prawie 1500 MW, a już w maju 2020 r. przekroczyła 1950 MW. Obecnie największy przyrost nowych mocy obserwowany jest w segmencie mikroinstalacji, co obrazuje dużą aktywność prosumentów indywidualnych i biznesowych. Polska w 2019 roku osiągnęła przyrost nowych mocy na poziomie około 0,9 GW i uplasowała się w pierwszej piątce w Unii Europejskiej. Nowe moce w PV zainstalowane w Polsce stanowiły 5,5% przyrostu mocy w UE.


 • Zasadnicza zmiana technologiczna w fotowoltaice. Panele monokrystaliczne zdominowały polikrystaliczne.

  Przez ostatnie lata moduły i panele polikrystaliczne dominowały na rynku krajowym i światowym rynku inwestycji fotowoltaicznych. Główną przyczyną tego zjawiska była stosunkowa niska cena w odniesieniu do uzysków energii i sprawności. Wraz z rozwojem technologii OZE i przyrostem mocy zainstalowanej w PV trend ten uległ zmianie. W 2019 roku technologia oparta na monokrysztale krzemu stanowiła zdecydowaną większość zarówno na rynku krajowym jak i światowym. Według danych przedstawionych w światowej mapie rozwoju technologii fotowoltaicznej - IRTPV produkcja wafli krzemowych polikrystalicznych stanowiła około 35% udział w zestawieniu globalnym. Daje się też zauważyć nowy trend - zwiększający się udział technologii mono- typu „n” (n- type), który wynosi już ponad 5%.


 • Raport Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020

  Bardzo nam miło poinformować, że raport Instytutu Energetyki Odnawialnej „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” uzyskał patronat honorowy Ministerstwa Rozwoju. Ministerstwo Rozwoju jest odpowiedzialne m. in. za gospodarkę, w tym konkurencyjności gospodarki, współpracę gospodarczą z zagranicą, innowacyjność, działalność i gospodarczą, promocji gospodarki polskiej w kraju i za granicą oraz współpracy z samorządem gospodarczym. Są to obszary, które pośrednio lub bezpośrednio dotyczą tematyki raportu.

  Prace nad 8 edycją raportu przebiegają zgodnie z planem i dokument zostanie ukończony terminowo. Jednocześnie IEO informuje, że publikacja raportu została ustalona na 16 czerwca 2020 roku. Na ten dzień zaplanowana jest także konferencja prasowa z udziałem mediów, patronów oraz przedstawicieli rządu. Ze względu na obecną sytuację w kraju konferencja może zostać zorganizowana w formie spotkania on-line, będzie to uzależnione od przepisów regulujących wydarzenia tego typu, które będą obowiązywały w tym czasie.


 • Projekty fotowoltaiczne w Polsce

  Pomimo koronawirusa projekty fotowoltaiczne są rozwijane
  Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) opracował najnowszą aktualizację bazy projektów fotowoltaicznych w Polsce. Okazuje się, że pomimo sytuacji związanej z koronawirusem rozwój projektów PV nie jest zakłócony. Dynamika rozwoju projektów fotowoltaicznych jest istotna w kontekście aukcji OZE. Według IEO w tegorocznej aukcji OZE dla fotowoltaiki będzie równie dobra konkurencja, jak w poprzedniej.
  Z analiz IEO wynika, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy warunki przyłączenia do sieci otrzymało ponad 1000 projektów PV.Podczas, gdy w samym tylko pierwszym kwartale 2020 roku warunki przyłączenia do sieci otrzymały projekty PV o łącznej mocy ponad 400 MW. To więcej niż łączna moc wydanych warunków przyłączenia w całym 2017 roku.Oznacza to niesłabnące zainteresowanie inwestorów i deweloperów rozwojem projektów farm fotowoltaicznych.
 • Transakcje spółek z wygranymi aukcjami PV

  Dotychczas przeprowadzono cztery rundy aukcji OZE, w których wygrało łącznie ponad 1700 projektów fotowoltaicznych. Należą one do około 800 spółek. Łączna moc źródeł fotowoltaicznych, która jest zakontraktowana w ramach aukcyjnego systemu wsparcia wynosi łącznie 1,66 GW. Natomiast na 2020 rok planuje się już kolejne aukcje OZE.


  Ile mocy fotowoltaicznych będzie w aukcjach w 2020 roku?
  W połowie stycznia br wydane zostało Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 roku. W związku z powyższym, dla projektów poniżej 1 MW w energetyce słonecznej planowane jest 800 MW nowych mocy. Z kolei, z uzasadnienia do rozporządzenia wynika, że dla projektów powyżej 1 MW tegoroczne aukcje umożliwiają wybudowanie 700 MW w elektrowniach fotowoltaicznych. Zatem, system aukcyjny może przyczynić się do powstania łącznie aż 1,5 GW nowych mocy fotowoltaicznych w latach 2021-2024.


 • Prosumenci – jeden z głównych motorów napędowych polskiej fotowoltaiki

  Z opublikowanych przez Polskie Siecie Elektroenergetyczne (PSE) danych nt. mocy zainstalowaną we wszystkich rodzajach instalacji fotowoltaicznych łącznie można zaobserwować jak prężnie rozwija się polski rynek fotowoltaika. Zaledwie pół roku temu moc zainstalowana w instalacjach fotowoltaicznych przekroczyła znamienną granicę 1 000 MW i dołączyła do gigawatowych technologii wytwarzania energii elektrycznej. Obecnie, na dzień 1 marca 2020 roku, moc zainstalowana w fotowoltaice wynosi już 1 600 MW, co oznacza około 60 % wzrost w ciągu pół roku oraz prawie dwukrotne zwiększenie mocy w stosunku do marca 2019. 
 • Zapraszamy do udziału w badaniu rynku fotowoltaicznego firmy z branży „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

  Instytut Energetyki Odnawialnej pracuje nad ósmą edycją corocznego raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce”. W każdym z raportów publikowane są bieżące analizy nt. rynku PV oraz możliwe perspektywy jego rozwoju. Ubiegłoroczny raport „Rynek fotowoltaiki w Polsce ’2019” jest dostępny bezpłatnie na stronie internetowej IEO. Raport był szeroko cytowany w mediach branżowych krajowych i zagranicznych oraz cieszył się dużą popularnością. Tylko ze strony IEO dokonano ponad 1700 pobrań raportu.

  Zakres merytoryczny tegorocznego raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020” będzie obejmował szeroki wachlarz aspektów dotyczących branży. W raporcie zostanie przedstawiony m.in. aukcyjny system wsparcia, rynek prosumentów indywidualnych i autoproducentów biznesowych (commercial), możliwości finansowania, uwarunkowania prawne polskie oraz nowe europejskie ramy rozwoju OZE.


 • Partnerzy Raportu PV 2020

  Przedstawiamy tegorocznych partnerów i patronów raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”


 • Raport PV 2020

  Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad VIII edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport będzie przedstawiał obecną sytuację na polskim rynku fotowoltaicznym oraz perspektywy rozwoju tego sektora. W raporcie omówimy m.in. dotychczas przeprowadzone aukcje OZE oraz ich wpływ na rynek odnawialnych źródeł energii.

  Jak zatem wyglądają wyniki ostatniej aukcji OZE, w której mogły wygrać projekty PV?


 • IEO ZAPRASZA DO WSPÓŁPRACY - VIII edycja raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”

  Instytut Energetyki Odnawialnej rozpoczyna prace nad kolejną edycją raportu „Rynek Fotowoltaiki w Polsce 2020”. Raport będzie publikowany już ósmy rok z rzędu. Powstanie na podstawie badania rynku przeprowadzonego przez Instytut wśród firm z branży, analiz własnych oraz danych zewnętrznych, np. Urzędu Regulacji Energetyki, Ministerstwa Rozwoju.
   
  Sektor fotowoltaiki jest najszybciej rozwijającym się sektorem OZE w Polsce. Od 3 lat nie tylko dynamika rynku jest największa ale branża notuje też największe bezwzględne przyrosty mocy; od 100 MW w 2016 roku do ponad 700 MW w br. Potencjał fotowoltaiki w Polsce jest co najmniej 100 razy większy od obecnego wykorzystania. Według SolarPower Europe Polska, dzięki wszystkim instalacjom wybudowanym w 2019 roku, znajdzie się  na 5. miejscu w Europie pod względem przyrostu nowych mocy w PV zaraz za Hiszpanią, Niemcami, Holandią i Francją.
  Do tej pory domowe instalacje i instalacje w małym biznesie i samorządach powstawały dzięki dotacjom z RPO, w tym roku inwestycje przyspieszyły także dzięki programowi NFOŚiGW „Mój Prąd”. Od  trzech lat rozwijają się farmy fotowoltaiczne dzięki aukcyjnemu systemowi wsparcia. Coraz większe znacznie dla inwestorów mają także rosnące ceny energii i postępujący z roku na rok spadek kosztów inwestycji, dzięki czemu popularny staje się także model autoproducenta biznesowego (czyli firmy, budującej instalacje PV celem wykorzystania energii na potrzeby własne).


Cookies