Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

W dniu 29 kwietnia br., w Warszawie odbędzie się  konferencja organizowana przez EurActiv.pl, Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce, Komisję Europejską, DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich mająca na celu wskazanie priorytetów polityki rozwoju obszarów wiejskich i instrumentów finansowania innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie.

Moderatorem debaty będzie dr  Katarzyna Michałowska-Knap z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Wśród uczestników znajdą się również: Ryszard Zarudzki, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Michael Pielke ekspert z  Komisji Europejskiej, Remco Schreuder, ekspert z Komisji Europejskiej, Jarosław Kalinowski, członek Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Parlamentu Europejskiego, Jan Krzysztof Ardanowski, zastępca Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W sektorze rolnictwa wciąż rośnie   zapotrzebowanie na energię  w nowoczesnych i systematycznie zwiększających produkcję gospodarstwach rolnych  i wymusza potrzebę coraz bardziej efektywnego wykorzystania energii, racjonalizacji kosztów oraz zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego poprzez zastosowanie technologii OZE. Gospodarstwa rolne w Polsce, choć bogate w odnawialne zasoby energii, wykorzystują je obecnie w niewielkim stopniu.  Ponadto, rolnicy płacą rachunki za energię elektryczną proporcjonalnie więcej, niż gospodarstwa domowe i wielcy odbiorcy przemysłowi, którzy są nierzadko wspierani przez wprowadzanie specjalnych taryf. Warto zwrócić uwagę, iż koszty energii ponoszone przez rolników mają duży wpływ na całą gospodarkę: odbijają się one w cenach produktów rolnych, co z kolei uderza we wszystkich konsumentów, zawłaszcza tych najbiedniejszych (którzy statystycznie wydają najwięcej na żywność). Ponadto, w wielu gospodarstwach narasta problem deficytu mocy, który zgodnie z wynikami wielu badań - w tym badań ciągłych prowadzonych przez Instytut Energetyki Odnawialnej (IEO) - może dotyczyć nawet 70% rolników. Informacje nt. badań prowadzonych przez IEO w sektorze rolnictwa są dostępne na stronie projektu „OZERISE” – Odnawialne źródła w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach www.ozerise.pl 

Szczegółowe informacje nt. udziału w konferencji są dostępne na stronie www.euractiv.pl

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies