Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Grzegorz Wiśniewski, prezes IEO, wziął udział w pierwszym posiedzeniu Rady Koordynacyjnej do spraw Rozwoju Sektora Fotowoltaiki. Odbierał z rąk Ministra Ireneusza Zyski - Pełnomocnika  Rządu ds. OZE,  powołanie na członka Rady. Powołanie zostało podpisane przez Minister Klimatu i Środowiska Annę Moskwę na podstawie § 4 ust. 3 "Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora fotowoltaiki" podpisanego 16 grudnia 2021 r.  Więcej

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Otwierając spotkanie Rady Minister Ireneusz Zyska potwierdził, że głównym celem Porozumienia jest współpraca na rzecz rozwoju sektora PV w Polsce oraz maksymalizacja „local content”, rozumianego jako udział przedsiębiorców z siedzibą w Polsce lub przedsiębiorców zagranicznych posiadających w Polsce oddział lub przedstawicielstwo i prowadzących działalność produkcyjną lub usługową na terenie naszego kraju, tworzących łańcuch dostaw na potrzeby branży fotowoltaicznej.

Wg analiz IEO wykorzystanych w treści „Porozumienia” (link do źródłowego raportu z 2021 roku) local content w dostawach technologii PV w Polsce w 2020 roku (tzw. „przemysłowy” local content) wynosił 26%. Wobec silnego uzależnienia całej UE od dostaw z Chin jest to dobry wynik, w szczególności na tle UE. Najnowsze dane potwierdzają, że udział samych Chin w dostawach technologii PV na rynek UE stanowi bowiem aż 90% w przypadku płytek krzemowych, 77% w przypadku ogniw krzemowych (płytki stanowią 50% kosztów modułów PV) i 70% w przypadku modułów PV (moduły stanowią 50% kosztów gotowych instalacji PV). Dobry wynik Polska zawdzięcza w szczególności polskim producentom modułów PV, konstrukcji wsporczych, przewodów, liczników, stacji transformatorowych. Planowane przez polskie firmy do wdrożenia, już w ciągu najbliższych 4 lat, innowacje technologiczne i nowe produkty (w tym produkcja ogniw PV) pozwoliłyby na zwiększenia polskiego local content do 42% już w 2025 roku.

Prezes Wiśniewski, w ramach prac nad przygotowaniem „Porozumienia”, kierował pracami „Grupy ds. Rozwoju krajowego przemysłu produkcji urządzeń PV”, która promowała wprowadzenie, ocenę i monitoring local content do treści „Porozumienia”. Obecnie w ramach prac rady europejskiej - European Solar Manufacturing Council - promuje unijną inicjatywę PV IPCEI, która pozwoli wspierać i maksymalizować local content w Polsce dzięki możliwym (dopuszczonym traktatem UE) specjalnym zasadom pomocy publicznej w obszarach strategicznych, w których zawiodły zasady rynku i nieuczciwa konkurencja spoza UE.

Wśród członków Rady Koordynacyjnej PV znaleźli się w znaczącej liczbie przedstawiciele polskich firm przemysłowych co dobrze wróży całej inicjatywie i ukierunkowaniu jej na wzrost local content. Maksymalizacje krajowego local content wymaga współpracy i musi się odbywać na każdym etapie łańcucha dostaw, gdyż jest sumą i efektem wszystkich, skoordynowanych działań zarówno tych sięgających produkcji półproduktów i komponentów (downstream/manufacturing), jak i tych służących budowie i eksploatacji gotowych instalacji (upstream/deployment), łącznie z ich recyklingiem.

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies