Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Baza danych „Projekty Fotowoltaicznych w Polsce” jest to baza cyklicznie aktualizowana przez IEO. Baza jest zestawieniem projektów, które posiadają warunki przyłączenia do sieci, pozwolenia na budowę. Poprzez takie zestawienie IEO regularnie monitoruje aktywność  deweloperską i szacuje moc projektów fotowoltaicznych, które są na poszczególnych etapach rozwoju projektu. 

Według informacji zawartych w najnowszej bazie, obecnie na rynku rozwijanych jest blisko 12,5 GW projektów PV z wydanymi warunkami o przyłączenia. Należy pamiętać, że w wartości tej znajdują się również magazyny energii, które przy wydawaniu warunków przyłączenia wliczane są do mocy instalacji. Pozwolenie budowlane posiada natomiast ponad 3 tys. projektów o mocy  wynoszącej 4,6 GW. W bazie zawarte są projekty o różnych mocach – zarówno te o mocy około 1 MW jak i większe farmy, przekraczające nawet 100 MW. Informacje te są istotne w kontekście przedłużenia systemu aukcyjnego o kolejne sześć lat (2022-2027) oraz w perspektywie zmieniającego się modelu rozwoju projektów pod względem sprzedaży energii na rynek.

Dynamika wydawanych warunków przyłączenia znacznie przyspieszyła od 2020 roku. Patrząc jednak na stan z końca I kwartału bieżącego roku widzimy, że ubiegłoroczny wynik może nie zostać pobity. Na koniec marca 2022 roku liczba wydanych warunków przez operatorów systemów dystrybucyjnych (OSD) wynosiła blisko 1 GW.

Analizując moce przyłączeniowe projektów w poszczególnych przedziałach mocy zauważyć można, że moce projektów rosną. Od kilku lat widać coraz większe zainteresowanie rozwojem projektów o dużych mocach. 

Więcej szczegółowych informacji o rynku projektów fotowoltaicznych w Polsce w najnowszej aktualizacji bazy danych IEO oraz w raporcie „Rynek fotowoltaiki w Polsce 2022”, którego publikacja odbędzie się 25 maja. Po więcej informacji zapraszamy na stronę IEO do zakładki poświęconej tegorocznej, dziesiątej edycji raportu.

Zobacz więcej

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


archiwum.ieo.pl


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies