Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Kryzys energetyczny sprzyja przyśpieszeniu inwestycji w zeroemisyjne OZE o najniższych kosztach, które bazują na wykorzystaniu lokalnie dostępnych odnawialnych zasobach energii. Szantaż paliwowy Rosji potwierdził potrzebę szybkiego wprowadzania OZE nie tylko do elektroenergetyki, ale także do ciepłownictwa. Otworzył możliwości zielonej elektryfikacji ciepłownictwa. Uwarunkowania geopolityczne wskazały drogę powrotu do realnej gospodarki, opartej na silnych fundamentach gospodarczych i ekonomicznych. Energetyka odnawialna, po raz pierwszy, stała się rozwiązaniem także na tzw. problemy dnia dzisiejszego.

Grzegorz Wisniewski - Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej i dyrektor programowy Studiów mówi o tym jak we współpracy ze Szkołą Biznesu Politechniki Warszawskiej rozszerzany jest program „Energetyka Odnawialna dla Biznesu”:

W nowej edycji studiów 2022/2023 skupimy się na tym jak inwestować w projekty wykorzystujące zeroemisyjne OZE, by omijać pułapki związane ze zbyt wolnym rozwojem sieci energetycznych, czy ograniczeniami w dostępie do przestrzeni (terenów, gruntów, dachów, elewacji). Pokazujemy jak wytwarzać, bilansować i magazynować energię w projektach z OZE, uwzględniających obecną sytuację na rynku energii elektrycznej i ciepła i wykorzystując możliwości najnowszych, rynkowo dojrzałych rozwiązań technologicznych. W ramach edycji 2022/2023 do programu nauczania, poza fotowoltaiką i energetyka wiatrową, dołączone zostały nowe zagadnienia dotyczące magazynów ciepła, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, elektroogrzewnictwa, instalacji hybrydowych oraz sposobów efektywnego ekonomicznie zarządzania energią. Słuchacze dowiedzą się jak w sposób racjonalny i bezpieczny rozpocząć własny projekt biznesowy, uwzględniający aktualne otoczenie prawne, najnowsze trendy światowe, a także strategie rozwoju Unii Europejskiej oraz Polski, przygotowane z myślą sprawnego wyjścia z kryzysów.

Rekrutacja na kolejną edycję programu „Energetyka Odnawialna dla Biznesu” już ruszyła i cieszy się dużym zainteresowaniem słuchaczy. Pierwsze zajęcia odbędą się 29 października.

Więcej szczegółów na temat studiów znajduje się na stronie https://biznes.edu.pl/oferta/energetyka-odnawialna

Osoby które już się zapisały i dodatkowych zainteresowanych zapraszamy również do zapisów na spotkanie online, które odbędzie się 27 września o godz. 17:00. Zapisy na spotkanie odbywają się przez formularz rejestracyjny dostępny pod linkiem

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Terms and Conditions

A well-thought-out and effective solutions for the renewable energy market.


VAT no PL524-24-00-349; The District Court for the Capital City Warsaw; Commercial Division of the National Court Register under NCR: 0000036667; Bank ALIOR 02-519 Warsaw, Rakowiecka Str. 39a, PL64 2490 0005 0000 4600 7251 1624

Cookies