Aktualności
  • English (UK)
  • pl-PL

Instytut Energetyki Odnawialnej zaktualizował bazę danych „Projekty Wiatrowe w Polsce ‘2018”. Nowa baza danych jest dostępna w formacie Excel. Baza przedstawia obraz rynku projektów sektora wiatrowego rozwijanych przez deweloperów i odpowiednio zaawansowanych, które mają wydane warunki przyłączenia, zawarte umowy przyłączeniowe, a w pewnej części mają już wydane pozwolenia budowlane, ale nie znajdują się jeszcze w fazie zaawansowanej realizacji. Baza zawiera: informacje o projektach wraz z informacjami o deweloperach, przekrojowe analizy i rozkłady statystyczne projektów z zakresu mocy do 1 MW oraz powyżej 1 MW, interaktywną mapę oraz analizę statystyczną deweloperów ze względu na ich formę prawną. W przypadku najbardziej zaawansowanych projektów przedstawiono m.in. informacje o: liczbie turbin, maks. wysokości wieży, maks. średnicy wirnika, mocy znamionowej poj. turbiny i inne.

Urząd Regulacji Energetyki ogłosił aukcje OZE, w tym też dla nowych instalacji projektów wiatrowych. Aukcje dla projektów wiatrowych powyżej 1 MW odbędą się już 5 listopada, aukcja dla instalacji mniejszych, poniżej 1 MW powinna zostać przeprowadzona po 12 listopada. W tegorocznych aukcjach wytwórcy energii wiatrowej w instalacjach o mocy powyżej 1MW mogą sprzedać nawet 45 tys. MWh, a łączna moc może przekroczyć 1 GW (obecnie, w Polsce, w sektorze wiatrowym jest zainstalowane łącznie 5,9 GW, co stanowi prawie 70% mocy zainstalowanej w OZE w Polsce).

 „Baza Projektów Wiatrowych w Polsce ‘2018” autorstwa IEO zawiera aktualnie 583 projekty wiatrowe o łącznej mocy 7 GW. Projekty te są na różnym etapie zaawansowania, praktycznie wszystkie uzyskały już warunki przyłączenia, natomiast prawie 85% ma już zawarte umowy przyłączeniowe. Najwięcej warunków przyłączenia wydano w latach 2009 oraz 2016 (odpowiednio 78 oraz 74). Wśród projektów dominują te o mocy od 1 MW do 40 MW (423 projekty o łącznej mocy 3,5 GW). Ponad 40% wszystkich warunków przyłączenia zostało wydanych przez Energę. Najwięcej projektów znajduje się w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim.


Najwięcej projektów znajduje się w województwie pomorskim, zachodniopomorskim oraz wielkopolskim.

Przykładowi deweloperzy projektów wiatrowych to: CORNEL ENERGY, Dormel Biuro Inwestycyjne, EDP Renewables, EWG Energy Group, Polenergia, RWE Stoen, Starke Wind Polska, WINDBUD, Windprojekt. Dorobek deweloperów wiatrowych z ostatnich 15 lat ilustruje poniższy wykres.


Komentarz prawny i rynkowy IEO

Zaawansowane projekty wiatrowe w Bazie Danych IEO mogą jeszcze wiele wnieść do polskiego sektora OZE, w tym w wytwarzanie energii jeszcze w 2020 roku. Ilość energii wytworzonej w 2020 roku będzie podstawą do rozliczenia się Polski ze zobowiązań międzynarodowych w zakresie OZE. Po tym okresie kraje członkowskie UE, które nie spełnią wymagań i dokonają transferów statystycznych będą i tak zobowiązane do wypełnienia celu na 2020 rok do końca 2022 roku. Znowelizowana w dniu 7 czerwca 2018 roku ustawa o OZE wprowadziła także zmiany łagodzące przepisy wprowadzone w 2016 roku ustawą o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Pozwolenia na budowę dotyczące elektrowni wiatrowych, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy pozostają ważne, o ile w ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy wydana zostanie decyzja o pozwoleniu na ich użytkowanie. Projekty mogą być realizowane zarówno w systemie aukcyjnym jak i na warunkach rynkowych. W tym sensie dorobek deweloperów także z ostatnich lat – rysunek powyżej - przynajmniej częściowo (wg szacunków ok. 25-30% mocy projektów mających umowy przyłączeniowe zdołało uzyskać pozwania budowlane) będzie mogło być zrealizowane. Pozostałe projekty wiatrowe – bez ważnych pozwoleń budowlanych, korzystając z wydanych warunków przyłączenia mogą być zamieniane np. na projekty fotowoltaiczne, które nie podlegają specjalnym restrykcjom lokalizacyjnym (jak w przypadku elektrowni wiatrowych).

583 projekty wiatrowe o łącznej mocy 7 GW gotowe do szybkiej realizacji
w bazie danych w formacie Excel

 

Projekty wiatrowe

w Polsce’2018

Pin It
ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA Akceptuje regulamin